Kostol sv. Doroty je dnes najstaršia zachovaná budova v obci. Nachádza sa v centre obce v časti zvanej Čavojec. Veriaci ľud ho pred 400 rokmi postavil na mieste, kde pochovávali svojich predkov. Hovorí sa, že pôvodne mal byť postavený niekde na Vŕšku, kde dnes stojí základná škola. No už pripravené kamene na stavbu boli stále prekladané na miesto, kde kostol stojí dnes. Kostol sa začal stavať v roku 1611. Za hlavnú patrónku kostola a farnosti si vybrali sv. Dorotu Pannu a mučeníčku.

Farské oznamy – 32. nedeľa v období cez rok B

 12. novembra 2018 – 18. novembra 2018   Pondelok      féria Utorok          Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka Streda           féria Štvrtok         Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi Piatok           féria Sobota          Sv. Alžbety...

Farské oznamy – 31. nedeľa v období cez rok B

5. novembra 2018 – 11. novembra 2018   Pondelok      féria Utorok          féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok           Výročie posviacky Lateránskej baziliky v Ríme, sviatok Sobota          Panny Márie v sobotu          Nedeľa      ...

Farské oznamy – 30. nedeľa v období cez rok B

FARSKÉ OZNAMY na 29. nedeľu v období cez rok B 29. októbra 2018 – 4. novembra 2018   Pondelok    féria Utorok        féria Streda          féria Štvrtok        Všetkých svätých, prikázaný sviatok Piatok          Spomienka...

Farské oznamy – 29. nedeľa v období cez rok B

22. októbra 2018 – 28. októbra 2018   Pondelok    Sv. Jána Pavla II., pápeža Utorok        Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza Streda         Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa Štvrtok        Sv. Maura, biskupa Piatok         ...

Farské oznamy – 28. nedeľa v období cez rok B

 15. októbra 2018 – 21. októbra 2018   Pondelok    Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky cirkvi Utorok        féria Streda         Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka Štvrtok        Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok Piatok         ...

Farské oznamy – 27. nedeľa v období cez rok B

 8. októbra 2018 – 14. októbra 2018   Pondelok    féria Utorok        Sv. Dionýza, biskupa a mučeníka Streda          féria Štvrtok        Sv. Sv. Jána XXIII. pápeža Piatok          féria Sobota        ...

Všetky oznamy