Kostol sv. Doroty je dnes najstaršia zachovaná budova v obci. Nachádza sa v centre obce v časti zvanej Čavojec. Veriaci ľud ho pred 400 rokmi postavil na mieste, kde pochovávali svojich predkov. Hovorí sa, že pôvodne mal byť postavený niekde na Vŕšku, kde dnes stojí základná škola. No už pripravené kamene na stavbu boli stále prekladané na miesto, kde kostol stojí dnes. Kostol sa začal stavať v roku 1611. Za hlavnú patrónku kostola a farnosti si vybrali sv. Dorotu Pannu a mučeníčku.

Farské oznamy – 20. nedeľa v období cez rok B

20. augusta 2018 – 26. augusta 2018   Pondelok    Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi Utorok        Sv. Pia X., pápeža Streda          Panny Márie Kráľovnej Štvrtok        féria Piatok        ...

Farské oznamy – 18. nedeľa v období cez rok B

6. augusta 2018 – 12. augusta 2018   Pondelok    Premenenie Pána, sviatok Utorok        féria Streda                 Sv.  Dominika, kňaza Štvrtok        Sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice Piatok         Sv. Vavrinca,...

Farské oznamy – 17. nedeľa v období cez rok B

30. júl 2018 – 5. august 2018   Pondelok    féria Utorok         Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza Streda                  Sv.  Alfonza Máriu de Liguori. biskupa a učiteľa Cirkvi Štvrtok      deň modlitieb za...

Farské oznamy – 16. nedeľa v období cez rok B

23. júl 2018 – 29. júl 2018   Pondelok    Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy Utorok        féria Streda         Sv. Jakuba, sviatok Štvrtok        Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie...

Farské oznamy – 15. nedeľa v období cez rok B

16. júl 2018 – 22. júl 2018 Pondelok   Panny Márie Karmelskej,   ľubovoľná spomienka Utorok       Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov Streda         féria Štvrtok       féria Piatok         Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka,    ľubovoľná...

Farské oznamy – 14. nedeľa v období cez rok B

9. júl 2018 – 15. júl 2018 Pondelok   féria Utorok       féria Streda         Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok Štvrtok       féria Piatok         féria Sobota        féria Nedeľa       15.  nedeľa...

Farské oznamy – 13. nedeľa v období cez rok B

2. júl 2018 – 8. júl 2018   Pondelok         Návšteva Panny Márie – sviatok Utorok             Sv. Tomáša, apoštola – sviatok Streda             Sv. Alžbety Portugalskej, ľubovoľná spomienka Štvrtok...

Všetky oznamy