Kostol sv. Doroty je dnes najstaršia zachovaná budova v obci. Nachádza sa v centre obce v časti zvanej Čavojec. Veriaci ľud ho pred 400 rokmi postavil na mieste, kde pochovávali svojich predkov. Hovorí sa, že pôvodne mal byť postavený niekde na Vŕšku, kde dnes stojí základná škola. No už pripravené kamene na stavbu boli stále prekladané na miesto, kde kostol stojí dnes. Kostol sa začal stavať v roku 1611. Za hlavnú patrónku kostola a farnosti si vybrali sv. Dorotu Pannu a mučeníčku.

Farské oznamy – 5. nedeľa cez rok – C

11. februára 2019 – 17. februára 2019   Pondelok      Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej Utorok          féria Streda           féria Štvrtok         Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa Piatok           féria Sobota          Panny Márie v...

Farské oznamy – 4. nedeľa cez rok – C

 4. februára 2019 – 10. februára 2019   Pondelok      féria Utorok          Sv. Agáty, panny a mučenice Streda           Sv. Doroty, panny a mučenice, patrónky chrámu Štvrtok         féria Piatok           féria Sobota          Panny Márie v...

Farské oznamy – 3. nedeľa cez rok – C

28. januára 2019 – 3. februára 2019   Pondelok      Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa cirkvi Utorok          féria Streda           féria Štvrtok         Sv. Jána Bosca, kňaza Piatok           Božské Srdce Ježišovo, prvý piatok...

Farské oznamy – 2. nedeľa cez rok – C

 21. januára 2019 –27. januára 2019   Pondelok      Sv. Agnesy, panny a mučenice Utorok          féria Streda           féria Štvrtok         Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa cirkvi Piatok           Obrátenie sv. Pavla, apoštola Sobota          Sv....

Farské oznamy – Krst Krista Pána

 14. januára 2019 –20. januára 2019   Pondelok      féria Utorok          féria Streda           féria Štvrtok         Sv. Antona, opáta Piatok           féria Sobota          Panny Márie v sobotu Nedeľa      2. nedeľa cez rok...

Farské oznamy – Zjavenie Pána

 7. januára 2019 – 13. januára 2019   Pondelok      féria Utorok          féria Streda           féria Štvrtok         féria Piatok           féria Sobota          féria Nedeľa         Krst Krista Pána                   Čavoj Deň Hodina Úmysel svätej...

Farské oznamy – nedeľa svätej Rodiny

 31. decembra 2018 – 6. januára 2019   Pondelok      Sv. Silvestra, pápeža Utorok          Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok Streda           Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov Štvrtok         Najsvätejšie meno Ježiš...

Všetky oznamy