Kostol sv. Doroty je dnes najstaršia zachovaná budova v obci. Nachádza sa v centre obce v časti zvanej Čavojec. Veriaci ľud ho pred 400 rokmi postavil na mieste, kde pochovávali svojich predkov. Hovorí sa, že pôvodne mal byť postavený niekde na Vŕšku, kde dnes stojí základná škola. No už pripravené kamene na stavbu boli stále prekladané na miesto, kde kostol stojí dnes. Kostol sa začal stavať v roku 1611. Za hlavnú patrónku kostola a farnosti si vybrali sv. Dorotu Pannu a mučeníčku.

FARSKÉ OZNAMY – 19. nedeľa v období cez rok A

10. augusta   2020   –   16. augusta   2020   Pondelok       Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok Utorok           Sv. Kláry, panny, spomienka Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Sv. Maximiliána M. Kolbeho, kňaza a mučeníka,...

FARSKÉ OZNAMY – 18. nedeľa v období cez rok A

3. augusta   2020   –   9. augusta   2020   Pondelok       féria Utorok           Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka Streda            féria Štvrtok          Premenenie Pána, sviatok Piatok            Božské Srdce Ježišovo – prvý piatok...

FARSKÉ OZNAMY – 17. nedeľa v období cez rok A

27. júla   2020   –   2. augusta   2020   Pondelok       Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka Utorok           féria Streda            Sv. Marty, spomienka Štvrtok          féria Piatok            Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka Sobota           Sv. Alfonza...

FARSKÉ OZNAMY – 16. nedeľa v období cez rok A

20. júla   2020   –   26. júla   2020 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            Sv. Márie Magdalény, sviatok Štvrtok          Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok Piatok            Sv. Šarbela, kňaza, ľub. spomienka Sobota       ...

FARSKÉ OZNAMY – 15. nedeľa v období cez rok A

13. júla   2020   –   19. júla   2020   Pondelok       féria Utorok           féria Streda            Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka Štvrtok          Panny Márie Karmelskej, ľub. spomienka Piatok            Sv. Andreja Svorada a Benedikta,...

FARSKÉ OZNAMY – 14. nedeľa v období cez rok A

6. júla   2020   –   12. júla   2020   Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok Nedeľa        15....

FARSKÉ OZNAMY – 13. nedeľa v období cez rok A

29. júna   2020   –  5. júla   2020   Pondelok       Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prik. sviatok Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          Návšteva Panny Márie, sviatok Piatok            Sv. Tomáša,...

Všetky oznamy