Kostol sv. Doroty je dnes najstaršia zachovaná budova v obci. Nachádza sa v centre obce v časti zvanej Čavojec. Veriaci ľud ho pred 400 rokmi postavil na mieste, kde pochovávali svojich predkov. Hovorí sa, že pôvodne mal byť postavený niekde na Vŕšku, kde dnes stojí základná škola. No už pripravené kamene na stavbu boli stále prekladané na miesto, kde kostol stojí dnes. Kostol sa začal stavať v roku 1611. Za hlavnú patrónku kostola a farnosti si vybrali sv. Dorotu Pannu a mučeníčku.

FARSKÉ OZNAMY – 10. nedeľa cez rok – B

7.  júna  2021     –  13. júna  2021   Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť Sobota           Nepoškvrneného Srdca prebl. Panny Márie, spomienka Nedeľa   ...

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Najsvätejšej Trojice – B

31. mája  2021     –  6. júna  2021 Pondelok       féria Utorok           Sv. Justína, mučeníka,  spomienka Streda            féria Štvrtok          Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť Piatok            Božské Srdce Ježišovo, prvý piatok v mesiaci...

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – B

Turíce, slávnosť            24. mája  2021     –  30. mája  2021 Pondelok       Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka Utorok           féria Streda            Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka Štvrtok ...

FARSKÉ OZNAMY – 7. veľkonočná nedeľa – B

17. mája  2021     –  23. mája  2021 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           féria Nedeľa         Zoslanie Ducha Svätého – Turíce, slávnosť                                                ...

FARSKÉ OZNAMY – 6. veľkonočná nedeľa – B

10. mája  2021     –  16. mája  2021   Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          Nanebovstúpenie  Pána, slávnosť Piatok            Sv. Mateja, apoštola, sviatok Sobota           féria         Nedeľa ...

FARSKÉ OZNAMY – 5. veľkonočná nedeľa – B

3. mája  2021     –  9. mája  2021   Pondelok       Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           féria         Nedeľa   ...

FARSKÉ OZNAMY – 4. veľkonočná nedeľa – B – Dobrého Pastiera

26. apríla  2021     –  2. mája  2021 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky  Európy , sviatok Piatok             féria Sobota       ...

Všetky oznamy