Kostol sv. Doroty je dnes najstaršia zachovaná budova v obci. Nachádza sa v centre obce v časti zvanej Čavojec. Veriaci ľud ho pred 400 rokmi postavil na mieste, kde pochovávali svojich predkov. Hovorí sa, že pôvodne mal byť postavený niekde na Vŕšku, kde dnes stojí základná škola. No už pripravené kamene na stavbu boli stále prekladané na miesto, kde kostol stojí dnes. Kostol sa začal stavať v roku 1611. Za hlavnú patrónku kostola a farnosti si vybrali sv. Dorotu Pannu a mučeníčku.

FARSKÉ OZNAMY 7. Veľkonočná nedeľa – A

FARSKÉ OZNAMY        7. Veľkonočná nedeľa  – A 25. mája  2020   –  31. mája 2020 Pondelok       féria Utorok           Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           féria...

FARSKÉ OZNAMY 6. Veľkonočná nedeľa – A

FARSKÉ OZNAMY  6. Veľkonočná nedeľa  – A 18. mája  2020   –  24. mája 2020 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok Piatok            féria Sobota           féria...

FARSKÉ OZNAMY 5. Veľkonočná nedeľa – A

11. mája  2020   –  17. mája 2020 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľ. spomienka Štvrtok          Sv. Mateja, apoštola, sviatok Piatok            féria Sobota           Sv. Jána Nepomuckého, kňaza...

FARSKÉ OZNAMY 4. Veľkonočná nedeľa – A

4. mája  2020   –  10. mája 2020 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           féria         Nedeľa          5. Veľkonočná nedeľa  – A  ...

FARSKÉ OZNAMY  3. Veľkonočná nedeľa  – A

27 . apríla  2020   –  3. mája 2020 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            Sv. Kataríny sienskej, panny a učiteľky cirkvi, sviatok Štvrtok          féria Piatok            Sv. Jozefa, robotníka, ľub. spomienka Sobota           Nepoškvrnené...

FARSKÉ OZNAMY  Nedeľa Božieho milosrdenstva  – A

20 . apríla  2020   –  26. apríla 2020 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka Piatok            Sv. Juraja, mučeníka, ľub. spomienka Sobota           Sv. Marka, evanjelistu...

FARSKÉ OZNAMY  Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – A

13 . apríla  2020   –  19. apríla 2020 Pondelok      Veľkonočná oktáva Utorok          Veľkonočná oktáva Streda            Veľkonočná oktáva Štvrtok           Veľkonočná oktáva Piatok            Veľkonočná oktáva Sobota            Veľkonočná oktáva        ...

Všetky oznamy