Kostol sv. Doroty je dnes najstaršia zachovaná budova v obci. Nachádza sa v centre obce v časti zvanej Čavojec. Veriaci ľud ho pred 400 rokmi postavil na mieste, kde pochovávali svojich predkov. Hovorí sa, že pôvodne mal byť postavený niekde na Vŕšku, kde dnes stojí základná škola. No už pripravené kamene na stavbu boli stále prekladané na miesto, kde kostol stojí dnes. Kostol sa začal stavať v roku 1611. Za hlavnú patrónku kostola a farnosti si vybrali sv. Dorotu Pannu a mučeníčku.

Farské oznamy – 19. nedeľa v období cez rok

FARSKÉ OZNAMY     19 . nedeľa cez rok  – C 12. augusta 2019 –    18. augusta  2019 Pondelok féria Utorok     féria Streda     Sv. Maximiliána Mária Kolbeho, kňaza, spomienka Štvrtok   Slávnosť...

Farské oznamy – 18. nedeľa v období cez rok

FARSKÉ OZNAMY     18 . nedeľa cez rok  – C 5. augusta 2019 –    11. augusta  2019   Utorok       Premenenie Pána, sviatok fériaPondelok   féria Streda        féria...

Farské oznamy – 17. nedeľa v období cez rok

29. júla 2019 –     4. augusta  2019   Pondelok       Sv. Marty, spomienka Utorok           féria Streda            Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka Štvrtok          Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka...

Farské oznamy – 16. nedeľa v období cez rok

22. júla 2019 –     28 . júla  2019   Pondelok       Sv. Márie Magdalény, sviatok Utorok           Sv. Bridity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok Streda            féria Štvrtok          Sv. Jakuba, apoštola, sviatok Piatok            Sv....

Farské oznamy – 15. nedeľa v období cez rok

15. júla 2019 –     21 . júla  2019   Pondelok       Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka Utorok           Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka Streda            Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, sviatok...

Farské oznamy – 14. nedeľa v období cez rok

 8. júla 2019 –     14 . júla  2019 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok Piatok            féria Sobota           Panny Márie v sobotu,  ľubovoľná spomienka          Nedeľa        ...

Farské oznamy – 13. nedeľa v období cez rok

FARSKÉ OZNAMY      13. nedeľa cez rok  – C 1. júla 2019 –     7 . júla  2019   Pondelok       sv. omša  nie je Utorok           Návšteva Panny Márie , sviatok Streda            Sv....

Všetky oznamy