Kostol sv. Doroty je dnes najstaršia zachovaná budova v obci. Nachádza sa v centre obce v časti zvanej Čavojec. Veriaci ľud ho pred 400 rokmi postavil na mieste, kde pochovávali svojich predkov. Hovorí sa, že pôvodne mal byť postavený niekde na Vŕšku, kde dnes stojí základná škola. No už pripravené kamene na stavbu boli stále prekladané na miesto, kde kostol stojí dnes. Kostol sa začal stavať v roku 1611. Za hlavnú patrónku kostola a farnosti si vybrali sv. Dorotu Pannu a mučeníčku.

Farské oznamy – Nedeľa Najsvätejšej Trojice

FARSKÉ OZNAMY      Najsvätejšej Trojice  – C 17. júna 2019 –     23 . júna  2019   Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť Piatok            Sv. Alojza...

Farské oznamy – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

10. júna 2019 –     16 . júna  2019   Pondelok       Svätodušný pondelok Utorok           Sv. Barnabáša, apoštola Streda            féria Štvrtok          Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a večného kňaza, sviatok Piatok            féria Sobota       ...

Farské oznamy – 7. Veľkonočná nedeľa

3. júna 2019 –     9 . júna  2019   Pondelok       Sv. Karol Lwanga a spoločníkov, mučeníkov Utorok           féria Streda            Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Štvrtok          Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok Piatok        ...

Farské oznamy – 6. Veľkonočná nedeľa

27. mája 2019 –     2 . júna  2019   Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok Piatok            féria Sobota           Nepoškvrnené Srdce Panny Márie – prvá...

Farské oznamy – 5. Veľkonočná nedeľa

20. mája 2019 –     26 . mája  2019   Pondelok       féria Utorok           féria Streda            Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           féria Nedeľa          6. Veľkonočná nedeľa  – C       ...

Farské oznamy – 4. Veľkonočná nedeľa

  13. mája 2019 –     19 . mája  2019   Pondelok       Panny Márie Fatimskej, spomienka Utorok           Sv. Mateja, apoštola Streda            féria Štvrtok          Sv. Jána Nepomuckého, mučeníka Piatok            féria Sobota           féria Nedeľa   ...

Farské oznamy – 3. Veľkonočná nedeľa

FARSKÉ OZNAMY        3. Veľkonočná nedeľa  – C 6. mája 2019 –      12 . mája  2019   Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           féria Nedeľa          4....

Všetky oznamy