Kostol sv. Doroty je dnes najstaršia zachovaná budova v obci. Nachádza sa v centre obce v časti zvanej Čavojec. Veriaci ľud ho pred 400 rokmi postavil na mieste, kde pochovávali svojich predkov. Hovorí sa, že pôvodne mal byť postavený niekde na Vŕšku, kde dnes stojí základná škola. No už pripravené kamene na stavbu boli stále prekladané na miesto, kde kostol stojí dnes. Kostol sa začal stavať v roku 1611. Za hlavnú patrónku kostola a farnosti si vybrali sv. Dorotu Pannu a mučeníčku.

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Krstu Krista Pána

FARSKÉ OZNAMY    Krst Krista Pána, sviatok                     11. januára 2021   –  17. januára 2021   Pondelok        féria Utorok            féria Streda             féria Štvrtok           féria Piatok             féria Sobota            Panny Márie v sobotu, ľub....

FARSKÉ OZNAMY – 2. nedeľa po narodení Pána

4. januára 2021     –   10. januára 2021 Pondelok        féria Utorok            féria Streda             Zjavenie Pána – Traja králi, slávnosť Štvrtok           féria Piatok             féria Sobota            féria         Nedeľa           Krst...

FARSKÉ OZNAMY – 3. adventná nedeľa – B

14. decembra   2020     –   20. decembra   2020   Pondelok        Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka Utorok            féria Streda             féria Štvrtok           féria Piatok             féria Sobota            Panny Márie v sobotu, ľub....

FARSKÉ OZNAMY – 2. adventná nedeľa – B

FARSKÉ OZNAMY    2. adventná nedeľa  – B             7. decembra   2020     –   13. decembra   2020   Pondelok        Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Utorok            Nepoškvrnené počatie preblahoslavenej Panny Márie Streda           ...

FARSKÉ OZNAMY – 1. adventná nedeľa – B

FARSKÉ OZNAMY   1. adventná nedeľa  – B              30. novembra   2020     –   6. decembra   2020   Pondelok        féria Utorok            féria Streda             féria. Štvrtok           Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka Piatok             Božské...

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Krista Kráľa – A

 23. novembra   2020     –   29. novembra   2020   Pondelok       féria Utorok            Ondreja Dung–Laka, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka Streda             Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľ. spom. Štvrtok           féria Piatok             féria Sobota            Panny...

FARSKÉ OZNAMY – 33. nedeľa v období cez rok A

16. novembra   2020     –   22. novembra   2020 Pondelok      féria Utorok           Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka Streda            féria Štvrtok          féria...

Všetky oznamy