Kostol sv. Doroty je dnes najstaršia zachovaná budova v obci. Nachádza sa v centre obce v časti zvanej Čavojec. Veriaci ľud ho pred 400 rokmi postavil na mieste, kde pochovávali svojich predkov. Hovorí sa, že pôvodne mal byť postavený niekde na Vŕšku, kde dnes stojí základná škola. No už pripravené kamene na stavbu boli stále prekladané na miesto, kde kostol stojí dnes. Kostol sa začal stavať v roku 1611. Za hlavnú patrónku kostola a farnosti si vybrali sv. Dorotu Pannu a mučeníčku.

Farské oznamy – nedeľa Zoslania Ducha Svätého

21. máj 2018 – 27. máj 2018   Pondelok              Svätodušný pondelok Utorok                   Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky – ľubovoľná spomienka Štvrtok                  Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza –...

Farské oznamy – 7. veľkonočná nedeľa

14. máj 2018 – 20. máj 2018   Pondelok          Svätého Mateja, apoštola – sviatok Streda               Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka – spomienka Piatok             Votívna svätá omša Za jednotu kresťanov...

Farské oznamy – 6. veľkonočná nedeľa

7. máj 2018 – 13. máj 2018   Utorok                  Votívna svätá omša Za posvätenie ľudskej práce Štvrtok                  NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – slávnosť Sobota                  Panny Márie v sobotu Nedeľa                 SIEDMA...

Farské oznamy – 5. veľkonočná nedeľa

30. apríl 2018 – 6. máj 2018   Utorok    Svätého Jozefa, robotníka – ľubovoľná spomienka Streda     Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka Štvrtok    Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov –...

Farské oznamy – 4. veľkonočná nedeľa

23. apríl 2018 – 29. apríl 2018   Pondelok   Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka – spomienka Utorok       Svätého Juraja, mučeníka – ľubovoľná spomienka Streda        Svätého Marka, evanjelistu – sviatok Sobota       ...

Obnova kaplnky v Temeši

Vďaka Pánu Bohu a dobrodincom, sa nám podarilo obnoviť Kaplnku Panny Márie Ružencovej v Temeši.

Deň otvorených dverí

V sobotu 21.4.2018 sme sa zúčastnili spolu s Farnosťou Valaská Belá na Dni otvorených dverí Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

Všetky oznamy