Kostol sv. Doroty je dnes najstaršia zachovaná budova v obci. Nachádza sa v centre obce v časti zvanej Čavojec. Veriaci ľud ho pred 400 rokmi postavil na mieste, kde pochovávali svojich predkov. Hovorí sa, že pôvodne mal byť postavený niekde na Vŕšku, kde dnes stojí základná škola. No už pripravené kamene na stavbu boli stále prekladané na miesto, kde kostol stojí dnes. Kostol sa začal stavať v roku 1611. Za hlavnú patrónku kostola a farnosti si vybrali sv. Dorotu Pannu a mučeníčku.

Farské oznamy – 3. nedeľa v období cez rok A

27. januára 2020    –     2. februára   2020 Pondelok       féria Utorok           Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka Sobota           Panny Márie...

Farské oznamy – 2. nedeľa v období cez rok

FARSKÉ OZNAMY      2. nedeľa cez rok – A 20. januára 2020    –     26. januára   2020 Pondelok       féria Utorok           Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Sv. Františka...

Farské oznamy – Krst Krista Pána

13. januára 2020    –     19. januára   2020 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Sv. Antona, opáta, spomienka Sobota           Panny Márie v sobotu Nedeľa         2....

Farské oznamy – 2. nedeľa po Narodení Pána

FARSKÉ OZNAMY   2. nedeľa po narodení Pána         6. januára  2020    –     12. januára   2020 Pondelok       Zjavenie Pána, slávnosť Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           féria Nedeľa ...

Farské oznamy – Nedeľa sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

30. decembra  2019    –     5. januára     2020   Pondelok       féria Utorok           ďakovná na konci kalendárneho roka Streda            Panny Márie Bohorodičky, slávnosť Štvrtok          Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, spomienka Piatok            Božské...

Farské oznamy – 4. adventná nedeľa – A

23. decembra  2019    –     29. decembra     2019   Pondelok       féria Utorok           Štedrý deň Streda            Narodenie Pána, slávnosť Štvrtok          Sv. Štefan, prvý mučeník, sviatok Piatok            Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok Sobota          ...

Farské oznamy – 3. adventná nedeľa – A

16. decembra  2019    –     22. decembra     2019 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           féria Nedeľa          4 . adventná nedeľa  – A         ...

Všetky oznamy