Kostol sv. Doroty je dnes najstaršia zachovaná budova v obci. Nachádza sa v centre obce v časti zvanej Čavojec. Veriaci ľud ho pred 400 rokmi postavil na mieste, kde pochovávali svojich predkov. Hovorí sa, že pôvodne mal byť postavený niekde na Vŕšku, kde dnes stojí základná škola. No už pripravené kamene na stavbu boli stále prekladané na miesto, kde kostol stojí dnes. Kostol sa začal stavať v roku 1611. Za hlavnú patrónku kostola a farnosti si vybrali sv. Dorotu Pannu a mučeníčku.

Farské oznamy – 6. nedeľa v období cez rok B

12. február 2018 – 18. február 2018   Pondelok        Féria Utorok           Féria Streda         Popolcová streda Štvrtok         Féria Piatok            Féria Sobota       ...

Farské oznamy – 5. nedeľa v období cez rok B

5. február 2018 – 11. február 2018   Pondelok       Sv. Agáty, panny a mučenice – spomienka Utorok          Svätej Doroty, panny a mučenice, patrónky farského kostola v Čavoji Streda         ...

Farské oznamy – 4. nedeľa v období cez rok B

29.január 2018  – 4. február 2018   Pondelok         Féria Utorok            Féria Streda             Svätého Jána Bosca, kňaza – spomienka Štvrtok            Prvý štvrtok, votívna svätá omša Za povolania na...

Farské oznamy – 3. nedeľa v období cez rok B

22.január 2018  – 28. január 2018   Pondelok    Féria Utorok        Féria Streda         Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka Štvrtok        OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA – sviatok Piatok         Svätých Timoteja...

Farské oznamy – 2. nedeľa v období cez rok B

15.január 2018  – 21. január 2018   Pondelok    Féria Utorok       Féria Streda        Svätého Antona, opáta – spomienka Štvrtok       Féria Piatok        Féria Sobota        Féria Nedeľa      Tretia nedeľa v cezročnom období  ...

Farské oznamy – Nedeľa Krstu Krista Pána

8.január 2018  – 14. január 2018   Pondelok    Féria Utorok       Féria Streda        Féria Štvrtok       Féria Piatok        Féria Sobota        Féria Nedeľa      Druhá nedeľa v cezročnom období   Čavoj: Pondelok 17.00   +Jozef...

Farské oznamy – Nedeľa Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

1. január 2018 – 7. január 2018   Pondelok        SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY Utorok             Svätého Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi – spomienka Streda             Najsvätejšieho mena Ježiš –...

Všetky oznamy