Kostol sv. Doroty je dnes najstaršia zachovaná budova v obci. Nachádza sa v centre obce v časti zvanej Čavojec. Veriaci ľud ho pred 400 rokmi postavil na mieste, kde pochovávali svojich predkov. Hovorí sa, že pôvodne mal byť postavený niekde na Vŕšku, kde dnes stojí základná škola. No už pripravené kamene na stavbu boli stále prekladané na miesto, kde kostol stojí dnes. Kostol sa začal stavať v roku 1611. Za hlavnú patrónku kostola a farnosti si vybrali sv. Dorotu Pannu a mučeníčku.

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Krista Kráľa – A

 23. novembra   2020     –   29. novembra   2020   Pondelok       féria Utorok            Ondreja Dung–Laka, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka Streda             Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľ. spom. Štvrtok           féria Piatok             féria Sobota            Panny...

FARSKÉ OZNAMY – 33. nedeľa v období cez rok A

16. novembra   2020     –   22. novembra   2020 Pondelok      féria Utorok           Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka Streda            féria Štvrtok          féria...

FARSKÉ OZNAMY – 32. nedeľa v období cez rok A

9. novembra   2020     –   15. novembra   2020 Pondelok       Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok Utorok           Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka Streda            Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka Štvrtok          Sv....

FARSKÉ OZNAMY – 31. nedeľa v období cez rok A

2. novembra   2020     –   8. novembra   2020 Pondelok       Spomienka na všetkých verných zosnulých Utorok           féria Streda            Sv. Karola Borromejského, biskupa, spomienka Štvrtok          féria Piatok            Božské Srdce Ježišovo, prvý piatok v...

FARSKÉ OZNAMY – 30. nedeľa v období cez rok A

26. októbra   2020     –   1. novembra   2020 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka Nedeľa     ...

FARSKÉ OZNAMY – 29. nedeľa v období cez rok A

19. októbra   2020     –   25. októbra   2020 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka         Nedeľa     ...

FARSKÉ OZNAMY – 27. nedeľa v období cez rok A

5. októbra   2020     –   11. októbra   2020   Pondelok       Sv. Korony, mučenice Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka Nedeľa       28....

Všetky oznamy