Kostol sv. Doroty je dnes najstaršia zachovaná budova v obci. Nachádza sa v centre obce v časti zvanej Čavojec. Veriaci ľud ho pred 400 rokmi postavil na mieste, kde pochovávali svojich predkov. Hovorí sa, že pôvodne mal byť postavený niekde na Vŕšku, kde dnes stojí základná škola. No už pripravené kamene na stavbu boli stále prekladané na miesto, kde kostol stojí dnes. Kostol sa začal stavať v roku 1611. Za hlavnú patrónku kostola a farnosti si vybrali sv. Dorotu Pannu a mučeníčku.

Farské oznamy – 28. nedeľa v období cez rok C

14. októbra  2019    –     20. októbra   2019   Pondelok       féria Utorok           Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky cirkvi, spomienka Streda            féria Štvrtok          Sv.Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka        Piatok            Sv. Lukáša,...

Farské oznamy – 27. nedeľa v období cez rok C

7. októbra  2019    –     13. októbra    2019   Pondelok       Ružencovej Panny Márie, spomienka Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Sv. Jána XXIII., pápeža, spomienka Sobota           Panny Márie v sobotu,...

Farské oznamy – 26. nedeľa v období cez rok C

30. septembra  2019    –     6. októbra    2019   Pondelok       Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa cirkvi, spomienka Utorok           Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky cirkvi Streda            Sv. anjelov strážcov Štvrtok          féria Piatok            Sv....

Farské oznamy – 25. nedeľa v období cez rok C

23. septembra  2019    –     29. septembra     2019 Pondelok       Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka Sobota           Panny Mária...

Farské oznamy – 24. nedeľa v období cez rok C

FARSKÉ OZNAMY Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska 16. septembra  2019    –     22. septembra     2019   Pondelok       Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Sv....

Farské oznamy – 23. nedeľa v období cez rok C

9. septembra 2019    –     15. septembra     2019 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spomienka Piatok            Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka Sobota           Povýšenie...

Farské oznamy – 22. nedeľa v období cez rok C

2. septembra  2019    –     8. septembra     2019 Pondelok       na začiatku nového školského roka Utorok           Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa cirkvi, spomienka Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Najsvätejšie Srdce Ježišovo, prvý...

Všetky oznamy