Kostol sv. Doroty je dnes najstaršia zachovaná budova v obci. Nachádza sa v centre obce v časti zvanej Čavojec. Veriaci ľud ho pred 400 rokmi postavil na mieste, kde pochovávali svojich predkov. Hovorí sa, že pôvodne mal byť postavený niekde na Vŕšku, kde dnes stojí základná škola. No už pripravené kamene na stavbu boli stále prekladané na miesto, kde kostol stojí dnes. Kostol sa začal stavať v roku 1611. Za hlavnú patrónku kostola a farnosti si vybrali sv. Dorotu Pannu a mučeníčku.

FARSKÉ OZNAMY – 15. nedeľa v období cez rok A

13. júla   2020   –   19. júla   2020   Pondelok       féria Utorok           féria Streda            Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka Štvrtok          Panny Márie Karmelskej, ľub. spomienka Piatok            Sv. Andreja Svorada a Benedikta,...

FARSKÉ OZNAMY – 14. nedeľa v období cez rok A

6. júla   2020   –   12. júla   2020   Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok Nedeľa        15....

FARSKÉ OZNAMY – 13. nedeľa v období cez rok A

29. júna   2020   –  5. júla   2020   Pondelok       Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prik. sviatok Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          Návšteva Panny Márie, sviatok Piatok            Sv. Tomáša,...

FARSKÉ OZNAMY – 12. nedeľa v období cez rok A

 22. júna   2020   –  28. júna   2020   Pondelok       féria Utorok           féria Streda            Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           Panny Márie v sobotu Nedeľa       13....

FARSKÉ OZNAMY – 11. nedeľa v období cez rok A

15. júna   2020   –  21. júna   2020   Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť Sobota           Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka Nedeľa     ...

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Najsvätejšej Trojice – A

FARSKÉ OZNAMY     Najsvätejšia Trojica  – A 8. júna   2020   –  14. júna   2020 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť Piatok            féria Sobota           Sv. Antona...

FARSKÉ OZNAMY – Zoslanie Ducha Svätého – A

1.  júna   2020   –  7. júna   2020 Pondelok       Preblahoslavenej Panny Márie, matky cirkvi, spomienka Utorok           féria Streda            Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka Štvrtok          Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza...

Všetky oznamy