Kostol sv. Doroty je dnes najstaršia zachovaná budova v obci. Nachádza sa v centre obce v časti zvanej Čavojec. Veriaci ľud ho pred 400 rokmi postavil na mieste, kde pochovávali svojich predkov. Hovorí sa, že pôvodne mal byť postavený niekde na Vŕšku, kde dnes stojí základná škola. No už pripravené kamene na stavbu boli stále prekladané na miesto, kde kostol stojí dnes. Kostol sa začal stavať v roku 1611. Za hlavnú patrónku kostola a farnosti si vybrali sv. Dorotu Pannu a mučeníčku.

FARSKÉ OZNAMY – 25. nedeľa v období cez rok A

21. septembra   2020     –   27. septembra   2020 Pondelok       Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok Utorok           féria Streda           Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza Štvrtok          féria Piatok        ...

FARSKÉ OZNAMY – 24. nedeľa v období cez rok A

FARSKÉ OZNAMY       24. nedeľa cez rok – A 14. septembra   2020     –   20. septembra   2020   Pondelok       Povýšenie Svätého kríža, sviatok Utorok           Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska Streda            Sv. Kornélia...

FARSKÉ OZNAMY – 23. nedeľa v období cez rok A

7. septembra   2020     –   13. septembra   2020   Pondelok       Sv. Košických mučeníkov, spomienka Utorok           Narodenie Panny Márie, sviatok Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           Mena Panny Márie, ľub. spomienka...

FARSKÉ OZNAMY – 22. nedeľa v období cez rok A

31. augusta   2020   –   6. septembra   2020   Pondelok       féria Utorok           féria Streda            na začiatku nového školského roka Štvrtok          Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka Piatok            Božské Srdce Ježišovo,...

FARSKÉ OZNAMY – 21. nedeľa v období cez rok A

24. augusta   2020   –   30. augusta   2020   Pondelok       Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          Sv. Moniky, spomienka Piatok            Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Sobota           Mučenícka...

FARSKÉ OZNAMY – 20. nedeľa v období cez rok A

17. augusta   2020   –   23. augusta   2020   Pondelok       féria Utorok           Sv. Heleny, ľub. spomienka Streda            féria Štvrtok          Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka Piatok            Sv. Pia X., pápeža, spomienka...

FARSKÉ OZNAMY – 19. nedeľa v období cez rok A

10. augusta   2020   –   16. augusta   2020   Pondelok       Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok Utorok           Sv. Kláry, panny, spomienka Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Sv. Maximiliána M. Kolbeho, kňaza a mučeníka,...

Všetky oznamy