Kostol sv. Doroty je dnes najstaršia zachovaná budova v obci. Nachádza sa v centre obce v časti zvanej Čavojec. Veriaci ľud ho pred 400 rokmi postavil na mieste, kde pochovávali svojich predkov. Hovorí sa, že pôvodne mal byť postavený niekde na Vŕšku, kde dnes stojí základná škola. No už pripravené kamene na stavbu boli stále prekladané na miesto, kde kostol stojí dnes. Kostol sa začal stavať v roku 1611. Za hlavnú patrónku kostola a farnosti si vybrali sv. Dorotu Pannu a mučeníčku.

Farské oznamy – Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – C

22. apríla 2019 – 28 . apríla  2019   Pondelok       Veľkonočný  pondelok Utorok           Veľkonočný  utorok Streda            Veľkonočný  streda Štvrtok          Veľkonočný  štvrtok Piatok            Veľkonočný  piatok Sobota           Veľkonočný  sobota Nedeľa          Nedeľa Božieho...

Farské oznamy – Nedeľa utrpenia Pána – Kvetná – C

15.apríla 2019 – 21 . apríla  2019 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          Zelený štvrtok – Pamiatka Pánovej poslednej večere Piatok            Veľký piatok – deň utrpenia a smrti Pána Sobota       ...

Farské oznamy – 5. pôstna nedeľa cez rok C

8. aprila 2019 –   14 . aprila  2019   Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           féria         Nedeľa          Nedeľa utrpenia Pána –...

Farské oznamy – 4. pôstna nedeľa cez rok C

1. aprila 2019 –        7 . aprila  2019   Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           féria Nedeľa          5. pôstna nedeľa cez rok – C  ...

Farské oznamy – 3. pôstna nedeľa cez rok C

25. marca 2019 – 31. marca 2019 Pondelok       Zvestovanie Pána, slávnosť Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           féria          Nedeľa          4. pôstna nedeľa cez rok – C...

Farské oznamy – 2. pôstna nedeľa cez rok C

 18.marca 2019 – 24. marca 2019   Pondelok       féria Utorok           Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           féria         Nedeľa          3. pôstna...

Farské oznamy – 1. pôstna nedeľa cez rok C

11. marca 2019 – 17. marca 2019   Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           féria          Nedeľa          2. pôstna nedeľa cez rok – C  ...

Všetky oznamy