Farské oznamy 15.jún – 21. jún

FARSKÉ OZNAMY 11. nedele obdobia cez rok B 15.jún – 21. jún   Pon –Féria Uto  –Féria Str  – Féria Štv  –Féria Pia  –Féria Sob –Féria Ned–Dvanásta nedeľa  v cezročnom období  B   Čavoj Pondelok  ...

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria Vám! Mt 7,7

V duchu týchto slov Pána Ježiša sa chceme i my, spoločne modliť za naše úmysly. Preto sme zriadili Schránku na úmysly modlitieb, prosby, chvály a vďaky. Nájdete ju v predsieni farského kostola. Stačí si doma na kúsok...

Procesia na Božie Telo – 4.6.2015

K mesiacu jún bezpochyby patrí slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, Božie Telo, i s tradičnou Eucharistickou procesiou. Vo štvrtok 4.6.2015 sme za hojnej účastí detí, dospelých i seniorov niesli Najsvätejšiu sviatosť v procesii a...

Farské oznamy 8.jún – 14. jún

FARSKÉ OZNAMY 10. nedele obdobia cez rok 8.jún – 14. jún   Pon–Féria Uto –Féria Str – Féria Štv –Svätého Barnabáša, apoštola – spomienka Pia –NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť Sob –Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka...

Brigáda v lese 3. júna 2015 a rúbanie dreva 5. júna 2015

3.júna 2015 sme mali brigádu v lese. I keď bol sparný letný deň, pripravovali sme drevo na zimnú sezónu a zviezli sme ho na farský dvor. My sa už zimy nebojíme!

Montáž plechovej búdy na peletky

1.6.2015 nám namontovali na náš vopred pripravený betónový základ plechovú búdu - sklad peliet. Vďaka Bohu, dielo dokonané... Veľká vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli. Pán Boh zaplať i za Vaše modlitby.