Farské oznamy 1. jún – 7. jún

FARSKÉ OZNAMY Nedele Najsvätejšej Trojice rok B 1.jún – 7. jún    Pon–Svätého Justína, mučeníka – spomienka   Uto –Svätého Marcelína a Petra, mučeníkov – ľubovoľná spomienka   Str – Svätého Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov –...

Brigáda na stavbe betónového základu 25.5.2015

Aby sme mohli v zime kúriť v kostole, potrebuje kúpiť peletky. A aby sme ich mali kam uskladniť, rozhodli sme sa postaviť pre ne malý sklad. Sklad - plechová búda však potrebuje betónový základ. A...

Farské oznamy 25. máj – 31. máj

FARSKÉ OZNAMY Nedele Zoslania Ducha Svätého rok B máj – 31. máj   Pon–Svätodušný pondelok Uto –Svätého Filipa Neriho, kňaza – spomienka Str – Féria Štv – Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza –...

Farské oznamy 18. máj – 24. máj

Pon–Féria Uto –Féria Str – Za jednotu kresťanov Štv – Féria Pia –Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky – ľubovoľná spomienka Sob –Féria Ned–NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO   Čavoj Pondelok 18.00   Na úmysel ordinára Utorok 18.00...

Farské oznamy 11. máj – 17. máj

FARSKÉ OZNAMY 6. Veľkonočnej nedele rok B 11. máj – 17. máj   Pon–Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka Uto –Sv. Pankráca, mučeníka – ľubovoľná spomienka Str – Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej –...

Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

V sobotu 9.5. 2015 sme boli na púti. 9 detí spolu s pánom farárom putovalo na pútnické miesto v Rajeckej Lesnej, na 14. Misijnú púť detí. Autobus po nás prišiel o 8.20, boli sme v...