Farské oznamy 6.júl – 12.júl

Pon –Sv. Márie Goretti, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka Uto –Féria Str  –Féria Štv  –Féria Pia  –Féria Sob –Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy – sviatok Ned–15. Nedeľa v období cez rok B   Čavoj Pondelok 18.00...

TE DEUM posedenie 3.7.2015

Na koniec školského roka, sa patrí poďakovať Pánu Bohu za všetky dary a milosti. V našej farnosti sme mali TE DEUM v piatok 3.7.2015. Po slávnostnej svätej omši, pri ktorej spievali naše deti sme mali...

Peletky na kúrenie do kostola 2.7.2015

Vo štvrtok, 2.7.2015 prišli peletky na kúrenie do kostola. Chlapci, chlapi a pani kostolníčka ich pomohli zložiť a uložiť. Pán Boh im zaplať!

Farské oznamy 29.jún – 5.júl

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový. Od stredy spovedám hodinu pred svätou omšou. Vo štvrtok bude od 17.00 vystavená Sviatosť oltárna k poklone až do svätej omše. Budeme prosiť za duchovné povolania. V piatok bude rovnako adorácia...

Deň otcov 21.júna 2015

21. júna 2015 bol Deň otcov. Deti zo školy a škôlky si pripravili pre svojich otcov, starých otcov i tých duchovných otcov veľmi pekný program. Spievali, recitovali a nakoniec i krásne vinšovali. Ďakujeme Vám!

Farské oznamy 22.jún – 28. jún

  Pon –Féria Uto  –večerná svätá omša z nasledujúcej slávnosti Str  – Narodenie Jána Krstiteľa, slávnosť Štv  –Féria Pia  –Féria Sob –Féria Ned–Trinásta nedeľa  v cezročnom období  B   Čavoj Pondelok 18.00 + Jozef Halaška Utorok 18.00...