Farské oznamy 4. máj – 10. máj

FARSKÉ OZNAMY 5. Veľkonočnej nedele rok B máj – 10. máj     Pon–Féria Uto –Féria Str – Féria Štv – 1. štvrtok v mesiaci – Za povolania na kňazský stav Pia –Féria Sob –Féria Ned–ŠIESTA...

Požehnanie lipky a stavba 1. mája

Vo štvrtok 30.4.2015 sa odohrala historická udalosť. Bola požehnaná pánom farárom Mgr. Pavlom Berkom nová lipka pri starej lipe na Hornom konci. Pán starosta Ing. Ján Halaška v príhovore priblížil históriu starej lipy na Hornom...

Výlet s miništrantmi do NITRY

25.4. sme boli s miništranti v Nitre, v Kňazskom seminári svätého Gorazda na Dni otvorených dverí. Po svätej omši v katedrále svätého Emeráma ktorú celebroval pán rektor Mons. Pavol Zahatlan, sme si pozreli katedrálu, Pribinovu...