Filiálky: Biela Voda, Temeš

Bohoslužby:

Čavoj:

.                        Zimný čas                                Letný čas

Pondelok:               17.00                                         18.00

Utorok:                   17.00                                          18.00

Streda:                    17.00                                         18.00

Štvrtok:                    8.00                                           8.00

Piatok:                    17.00                                         18.00

Sobota:                     8.00                                          8.00

Nedeľa:                     9.00                                          9.00

 

Spovedám 30 minút pred svätou omšou, v piatok od 16.00 v zimnom čase a od 17.00 v letnom čase.

 

V piatok je adorácia od 16.00 v zimnom čase a od 17.00 v letnom čase.


V prvopiatkovom týždni  spovedám hodinu pred svätou omšou. Vo štvrtok je v prvopiatkovom týždni svätá omša v zime o 17.00 a v lete o 18.00. Vo štvrtok a v piatok je v Čavoji od 16.00 v zime a od 17.00 v lete vystavená Sviatosť oltárna k poklone až do svätej omše. Vo štvrtok prosíme za duchovné povolania a v piatok sa modlíme litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a prvopiatkovú pobožnosť. Na prvú sobotu sa vždy modlíme fatimskú pobožnosť o 7.30, svätá omša nasleduje po nej (cca. 8.15).

V piatok dopoludnia spovedám chorých po domoch.

Na prvú nedeľu je prvonedeľná pobožnosť po svätej omši.

 

TEMEŠ:

.                       Zimný čas                                Letný čas

Streda:                    16.00                                        17.00

Nedeľa:                  10.30                                         10.30

Spovedám kedykoľvek na požiadanie.

 

Prvopiatkový týždeň:                 Zimný čas                                      Letný čas

Štvrtok pred Prvým piatkom:              15.00                                             16.00

Prvý piatok:                                         15.00                                             16.00

Prvá sobota:                                         9.15                                               9.15

Prvá nedeľa:                                        10.30                                            10.30

 

V prvopiatkovom týždni, spovedám v Temeši vo štvrtok a v piatok od 14.30 v zime a od 15.30 v lete.

 

Vo štvrtok po svätej omši je krátka adorácia pri ktorej prosíme za duchovné povolania a v piatok po svätej omši sa modlíme litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a prvopiatkovú pobožnosť. Na prvú sobotu sa vždy modlíme fatimskú pobožnosť o 8.30, svätá omša nasleduje po nej, cca. o 9.15.

Na prvú nedeľu je prvonedeľná pobožnosť po svätej omši.


Oznamy:

V piatok pozývam deti na Detskú svätú omšu, po svätej omši je stretko na fare v pastoračnej miestnosti; v utorok po svätej omši pozývam miništrantov (chlapcov i dievčatá) na Miništrantské stretko v kostole.

OKREM PRÁZDNIN!

 

V utorok bude počas školského roka, okrem prázdnin a sviatkov bývať pri svätej omši vždy katechéza k rôznym témam.

Aktuálne preberanú tému nájdete v sekcii OZNAMY.

 

Ďakujeme.