Správca farnosti:  Vdp. Mgr. Anton Grznár

adresa: RKFÚ, 972 29  Čavoj č. 25

tel.: 046/545 01 25

email: cavoj (zavináč) nrb (bodka) sk

web: http://cavoj.nrb.sk

Číslo účtu: 03701 39050/0900

IBAN: SK46 0900 0000 0003 7013 9050

SWIFT: GIBASKBX

IČO: 31916015