Farské oznamy – 24. nedeľa v období cez rok C

FARSKÉ OZNAMY Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska 16. septembra  2019    –     22. septembra     2019   Pondelok       Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Sv. Ondreja a spoločníkov, mučeníkov, spomienka Sobota       ...

Farské oznamy – 23. nedeľa v období cez rok C

9. septembra 2019    –     15. septembra     2019 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spomienka Piatok            Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka Sobota           Povýšenie Svätého Kríža, sviatok Nedeľa         Sedembolestná...

Farské oznamy – 22. nedeľa v období cez rok C

2. septembra  2019    –     8. septembra     2019 Pondelok       na začiatku nového školského roka Utorok           Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa cirkvi, spomienka Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Najsvätejšie Srdce Ježišovo, prvý piatok v mesiaci Sobota           Nepoškvrnené...

Farské oznamy – 21. nedeľa v období cez rok

26. augusta 2019    –     1. septembra     2019 Pondelok       féria Utorok           Sv. Moniky, spomienka Streda            Sv. Augustína, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka Štvrtok          Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka Piatok            féria Sobota           Panny Márie v sobotu, spomienka...

Farské oznamy – 20. nedeľa v období cez rok

19. augusta 2019    –     25. augusta  2019   Pondelok       féria Utorok           Sv. Bernarda, opáta a učiteľa cirkvi, spomienka Streda            Sv. Pia X., pápeža, spomienka Štvrtok          Panny Márie Kráľovnej, spomienka Piatok            féria Sobota           Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok...

Farské oznamy – 19. nedeľa v období cez rok

FARSKÉ OZNAMY     19 . nedeľa cez rok  – C 12. augusta 2019 –    18. augusta  2019 Pondelok féria Utorok     féria Streda     Sv. Maximiliána Mária Kolbeho, kňaza, spomienka Štvrtok   Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prik. sviatok...