Farské oznamy – 3. nedeľa v období cez rok A

27. januára 2020    –     2. februára   2020 Pondelok       féria Utorok           Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka Sobota           Panny Márie v sobotu      ...

Farské oznamy – 2. nedeľa v období cez rok

FARSKÉ OZNAMY      2. nedeľa cez rok – A 20. januára 2020    –     26. januára   2020 Pondelok       féria Utorok           Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka...

Farské oznamy – Krst Krista Pána

13. januára 2020    –     19. januára   2020 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Sv. Antona, opáta, spomienka Sobota           Panny Márie v sobotu Nedeľa         2. nedeľa cez rok – A ...

Farské oznamy – 2. nedeľa po Narodení Pána

FARSKÉ OZNAMY   2. nedeľa po narodení Pána         6. januára  2020    –     12. januára   2020 Pondelok       Zjavenie Pána, slávnosť Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota           féria Nedeľa        Krst Krista...

Farské oznamy – Nedeľa sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

30. decembra  2019    –     5. januára     2020   Pondelok       féria Utorok           ďakovná na konci kalendárneho roka Streda            Panny Márie Bohorodičky, slávnosť Štvrtok          Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, spomienka Piatok            Božské Srdce Ježišovo, prvý piatok v...

Farské oznamy – 4. adventná nedeľa – A

23. decembra  2019    –     29. decembra     2019   Pondelok       féria Utorok           Štedrý deň Streda            Narodenie Pána, slávnosť Štvrtok          Sv. Štefan, prvý mučeník, sviatok Piatok            Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok Sobota           Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok  ...