Farské oznamy – 2. adventná nedeľa roku C

10. decembra 2018 – 16. decembra 2018   Pondelok      féria Utorok          féria Streda           féria Štvrtok         Sv. Lucie, panny a mučenice Piatok           Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa cirkvi Sobota          Panny Márie v sobotu Nedeľa     ...

Farské oznamy – 1. adventná nedeľa roku C

 2. decembra 2018 – 9. decembra 2018   Pondelok      Sv. Františka Xaverského, kňaza Utorok          féria Streda           féria Štvrtok         Sv. Mikuláša, biskupa Piatok           Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa cirkvi Sobota          Nepoškvrnené počatie  Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok...

Farské oznamy – nedeľa Krista Kráľa

26. novembra 2018 – 2. decembra 2018   Pondelok      féria Utorok          féria Streda           féria Štvrtok         féria Piatok           Sv. Ondreja, apoštola, sviatok Sobota          Nepoškvrnené Srdce Panny Márie Nedeľa         1. Adventná nedeľa – C Čavoj   Deň...

Farské oznamy – 33. nedeľa v období cez rok B

 19. novembra 2018 – 25. novembra 2018   Pondelok     féria Utorok         Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre Streda           Obetovanie Panny Márie, spomienka Štvrtok         Sv. Cecílie, panny a mučenice Piatok           féria Sobota          Sv. Ondreja a spoločníkov,...

Farské oznamy – 32. nedeľa v období cez rok B

 12. novembra 2018 – 18. novembra 2018   Pondelok      féria Utorok          Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka Streda           féria Štvrtok         Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi Piatok           féria Sobota          Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky Nedeľa         33.  nedeľa...

Farské oznamy – 31. nedeľa v období cez rok B

5. novembra 2018 – 11. novembra 2018   Pondelok      féria Utorok          féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok           Výročie posviacky Lateránskej baziliky v Ríme, sviatok Sobota          Panny Márie v sobotu          Nedeľa         32.  nedeľa v cezročnom období  ...