Farské oznamy – 27. nedeľa v období cez rok C

7. októbra  2019    –     13. októbra    2019   Pondelok       Ružencovej Panny Márie, spomienka Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Sv. Jána XXIII., pápeža, spomienka Sobota           Panny Márie v sobotu, spomienka          Nedeľa     ...

Farské oznamy – 26. nedeľa v období cez rok C

30. septembra  2019    –     6. októbra    2019   Pondelok       Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa cirkvi, spomienka Utorok           Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky cirkvi Streda            Sv. anjelov strážcov Štvrtok          féria Piatok            Sv. Františka z Assisi, spomienka Sobota       ...

Farské oznamy – 25. nedeľa v období cez rok C

23. septembra  2019    –     29. septembra     2019 Pondelok       Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka Sobota           Panny Mária v sobotu, spomienka      ...

Farské oznamy – 24. nedeľa v období cez rok C

FARSKÉ OZNAMY Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska 16. septembra  2019    –     22. septembra     2019   Pondelok       Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Sv. Ondreja a spoločníkov, mučeníkov, spomienka Sobota       ...

Farské oznamy – 23. nedeľa v období cez rok C

9. septembra 2019    –     15. septembra     2019 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spomienka Piatok            Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka Sobota           Povýšenie Svätého Kríža, sviatok Nedeľa         Sedembolestná...

Farské oznamy – 22. nedeľa v období cez rok C

2. septembra  2019    –     8. septembra     2019 Pondelok       na začiatku nového školského roka Utorok           Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa cirkvi, spomienka Streda            féria Štvrtok          féria Piatok            Najsvätejšie Srdce Ježišovo, prvý piatok v mesiaci Sobota           Nepoškvrnené...