Farské oznamy – 16. nedeľa v období cez rok

22. júla 2019 –     28 . júla  2019   Pondelok       Sv. Márie Magdalény, sviatok Utorok           Sv. Bridity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok Streda            féria Štvrtok          Sv. Jakuba, apoštola, sviatok Piatok            Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie,...

Farské oznamy – 15. nedeľa v období cez rok

15. júla 2019 –     21 . júla  2019   Pondelok       Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka Utorok           Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka Streda            Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, sviatok Štvrtok          féria Piatok            féria Sobota       ...

Farské oznamy – 14. nedeľa v období cez rok

 8. júla 2019 –     14 . júla  2019 Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok Piatok            féria Sobota           Panny Márie v sobotu,  ľubovoľná spomienka          Nedeľa          15. nedeľa cez rok   –...

Farské oznamy – 13. nedeľa v období cez rok

FARSKÉ OZNAMY      13. nedeľa cez rok  – C 1. júla 2019 –     7 . júla  2019   Pondelok       sv. omša  nie je Utorok           Návšteva Panny Márie , sviatok Streda            Sv. Tomáša, apoštola Štvrtok          féria Piatok        ...

Farské oznamy – Nedeľa Najsvätejšej Trojice

FARSKÉ OZNAMY      Najsvätejšej Trojice  – C 17. júna 2019 –     23 . júna  2019   Pondelok       féria Utorok           féria Streda            féria Štvrtok          Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť Piatok            Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka Sobota           Panny Márie...

Farské oznamy – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

10. júna 2019 –     16 . júna  2019   Pondelok       Svätodušný pondelok Utorok           Sv. Barnabáša, apoštola Streda            féria Štvrtok          Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a večného kňaza, sviatok Piatok            féria Sobota           Panny Márie v sobotu Nedeľa         ...