29. júna   2020   –  5. júla   2020

 

Pondelok       Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prik. sviatok

Utorok           féria

Streda            féria

Štvrtok          Návšteva Panny Márie, sviatok

Piatok            Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Sobota           Panny Márie v sobotu

Nedeľa       14. nedeľa cez rok – A – Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvetov

 

Čavoj

    Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Pondelok

18 : 00

 ZBP pre manžela a syna
     Utorok

18 : 00

 ZBP pre syna Michala s rodinou
     Streda

18 : 00

 + Janka a Gregor
     Štvrtok

18 : 00

 za ľudí našej farnosti
     Piatok

18 : 00

 ZBP pre syna Petra
     Sobota

8 : 30

 ďakovná za dožité roky života
     Nedeľa

9 : 30

 + Ján Čičmanec

 

–  Budúca nedeľa je prvá  nedeľa v mesiaci, po sv. omši bude prvonedeľná pobožnosť.

– Nastávajúci týždeň je prvopiatkový:

–  Spovedať budem každý deň  pred svätou omšou, v piatok od 17 : 30, kedy bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone,  zakončená  prvopiatkovou pobožnosťou.

–  V piatok dopoludnia budem chodiť v Čavoji   spovedať chorých po domoch.

–  V sobotu bude fatimská pobožnosť pred sv. omšou.

–  V utorok je posledný deň v tomto školskom roku, patrí sa žiakom, učiteľom i nám všetkým poďakovať Pánu Bohu za jeho dobrodenia.