8. júla 2019 –     14 . júla  2019

Pondelok       féria

Utorok           féria

Streda            féria

Štvrtok          Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Piatok            féria

Sobota           Panny Márie v sobotu,  ľubovoľná spomienka

         Nedeľa          15. nedeľa cez rok   – C                                                                             

 

Čavoj                                                    

     Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Pondelok

18 : 00

 + manžel Jozef a + z rodiny Krpelanovej a
Repkovej
     Utorok    
     Streda

18 : 00

 ZBP pre rodinu Novotkovú
     Štvrtok  
     Piatok

17 : 00

 ZBP pre dcéru
     Sobota
     Nedeľa

9 : 30

 + Augustín, Anastázia, Alexander a rodičia z oboch
strán

– Bohuznámi obetoval na kostol – 50 e, – Včera sme do cirkvi prijali Erika Potkana, sprevádzajme ho svojimi modlitbami, rodina z krstu obetovala na kostol 50 e, ZBP. – Dnes po sv. omši bude  prvonedeľná pobožnosť.       – Na budúcu nedeľu bude zbierka na kúrenie kostola, ZBP.  –  Od zajtra odchádzam na dovolenku, zastupuje ma farnosť Valaská Belá. V prípade zaopatrenie chorého, zomierajúceho alebo pohrebu sa obráťte na vdp. Róberta Stenchláka – č. t. +421903982037.

Temeš – nedeľa – 13 : 00