29. júla 2019 –     4. augusta  2019

 

Pondelok       Sv. Marty, spomienka

Utorok           féria

Streda            Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Štvrtok          Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka

Piatok            Najsvätejšie Srdce Ježišovo, prvý piatok v mesiaci

Sobota           Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, prvá sobota v mesiaci

        Nedeľa          18. nedeľa cez rok   – C                                                                             

Čavoj                                                    

    Deň   Hodina  Úmysel svätej omše
     Pondelok   18 : 00  + manžel Emil a syn Emil
     Utorok   18 : 00  + Anna Magdolenová a manžel
     Streda   18 : 00  + rodičia Štefan a Katarína Čičmancoví
     Štvrtok   18 : 00  za farníkov
     Piatok    18 : 00  + Vojtech, Michal a Mária
     Sobota    8 : 00  na úmysel biskupa
     Nedeľa    9 : 30  ZBP pre rodinu Novotkovú

 

–    Odpustky – 2. augusta možno získať úplné odpustky – Porciunkuly vo všetkých farských kostoloch, bazilikách a katedrálnych chrámoch. Skutok na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť klasické podmienky – svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

–    Nastávajúci týždeň je prvopiatkový:

Čavoj.

–  Spovedať budem každý deň  pred svätou omšou, v piatok od 17 : 30, kedy bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone,  zakončená  prvopiatkovou pobožnosťou.

–  V piatok dopoludnia budem chodiť v Čavoji   spovedať chorých po domoch.

–  V sobotu bude fatimská pobožnosť pred sv. omšou.

–  Budúca  nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, po nej bude prvonedeľná pobožnosť.

–    Odpustky – 2. augusta možno získať úplné odpustky – Porciunkuly vo všetkých farských kostoloch, bazilikách a katedrálnych chrámoch. Skutok na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť klasické podmienky – svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

–    Nastávajúci týždeň je prvopiatkový:

Temeš

Piatok –      16 : 00

Sobota –       9 : 00

Nedeľa –       8 : 00

 

– V  piatok spovedám od 15.30 hod.,  hneď bude sv. omša a po svätej omši bude  prvopiatková pobožnosť.

–  Spovedať chorých po domoch v Temeši budem vo  štvrtok  doobeda.

–  V sobotu bude fatimská pobožnosť pred sv. omšou.

–  Budúca nedeľa je prvá v mesiaci, po svätej omši  bude   zbierka na  energie  kaplnky  v Temeši .  ZBP.