27. júla   2020   –   2. augusta   2020

 

Pondelok       Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Utorok           féria

Streda            Sv. Marty, spomienka

Štvrtok          féria

Piatok            Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Sobota           Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa, spomienka

        Nedeľa          18. nedeľa cez rok – A

 

    Čavoj

    Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Pondelok

18 : 00

 + Augustín
     Utorok

18 : 00

 + František
     Streda

18 : 00

 ZBP pre dcéry
     Štvrtok

18 : 00

 za ľudí našej farnosti
     Piatok

18 : 00

 + kňaz Ľudovít
     Sobota

8 : 00

 ďakovná za 80. rokov života
     Nedeľa

9 : 30

 ZBP pre rodinu

 

–  Dnes je zbierka na kúrenie kostola, ZBP .

–  V sobotu pred sv. omšou je fatimská pobožnosť.

– V nedeľu 2. augusta môžeme získať vo všetkých farských, katedrálnych, františkánskych kostoloch, bazilikách  úplné odpustky – Porciunkuly za obvyklých podmienok.

– Budúca nedeľa je prvá v mesiaci, po sv. omši je prvonedeľná pobožnosť.