FARSKÉ OZNAMY     18 . nedeľa cez rok  – C
5. augusta 2019 –    11. augusta  2019

 

Utorok       Premenenie Pána, sviatok fériaPondelok   féria

Streda        féria

Štvrtok     Sv. Dominika, kňaza, spomienka

Piatok      Sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice

Sobota     Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

Nedeľa    19. nedeľa cez rok – C

Čavoj

Deň

Hodina

Úmysel svätej omše

Pondelok

18:00

 + otec, mama, brat a sestra

Utorok

18:00

 + syn Martin

Streda

18:00

 + Ján a Vladimír

Štvrtok

18:00

  sv. omša nie je

Piatok

18:00

  za farníkov

Sobota

8:00

  + Ján

Nedeľa

9:30

  + manžel, bratia, rodičia z oboch strán a švagriná

 

Včera sme do cirkvi prijali nové božie dieťa – Emu Slošiarikovú, sprevádzajme ju životom svojimi modlitbami.

Temeš – nedeľa – 8 : 00