FARSKÉ OZNAMY     19 . nedeľa cez rok  – C
12. augusta 2019 –    18. augusta  2019

Pondelok féria

Utorok     féria

Streda     Sv. Maximiliána Mária Kolbeho, kňaza, spomienka

Štvrtok   Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prik. sviatok

Piatok    féria

Sobota   Panny Márie v sobotu

Nedeľa  20. nedeľa cez rok – C

 

Čavoj

 Deň  Hodina  Úmysel svätej omše
 Pondelok  18:00   ZBP pre rodinu Peterovú
 Utorok  18:00   + rodičia, brat a sestra
 Streda     sv. omša nie je
 Štvrtok  18:00   + rodičia a súrodenci
 Piatok  18:00   za farníkov
 Sobota  8:00   + Jozef, Anastázia a vnučka Mária
 Nedeľa  9:30   + z rodiny Krištofovej a Patrášovej

 

Milodary na kostol – z pohrebu Michala Šedíka – 50 e, z krstu Laury Majčíkovej – 25 e                  zo sviatosti manželstva a krstu Vaškoví – 200 e, ZBP.  Na budúcu nedeľu bude zbierka na kúrenie kostola, ZBP.

Temeš –     štvrtok – 16 : 00, nedeľa – 8 : 00