10. augusta   2020   –   16. augusta   2020

 

Pondelok       Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Utorok           Sv. Kláry, panny, spomienka

Streda            féria

Štvrtok          féria

Piatok            Sv. Maximiliána M. Kolbeho, kňaza a mučeníka, spom.

Sobota           Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť

Nedeľa          20. nedeľa cez rok – A

 

Čavoj

    Deň

Hodina

Úmysel svätej omše
     Pondelok

18 : 00

 + Vojtech a rodičia z oboch strán
     Utorok

18 : 00

 + Emil a manželka Amália
     Streda

18 : 00

 + Michal a Mária
     Štvrtok

18 : 00

 + Jozef, Štefánia a Margita
     Piatok

18 : 00

 + Matúš, Mária a +  deti
     Sobota

8 : 00

 + z rodiny Krištofovej a Petrášovej
     Nedeľa

9 : 30

 + Ľubomír Kučera