10. decembra 2018 – 16. decembra 2018

 

Pondelok      féria

Utorok          féria

Streda           féria

Štvrtok         Sv. Lucie, panny a mučenice

Piatok           Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa cirkvi

Sobota          Panny Márie v sobotu

Nedeľa       3. adventná nedeľa – C

       

Čavoj

Deň Hodina Úmysel svätej omše
    Pondelok

 17  : 00

 + Mária, Matúš a Zuzana
    Utorok

17 : 00

 na úmysel biskupa
    Streda

17 : 00

 + Klement a Mária Belákovi, Ondrej a Gizela
   Štvrtok

8 : 00

 za farníkov
   Piatok

17 : 00

 + Anna, Michal a Dominik Halaškoví, Ondrej a Alžbeta Maličkí
   Sobota

8  : 00

 + Milan, Mária a rodičia z oboch strán
   Nedeľa

9 : 30

 + Anna, Jozef a ZBP pre rodinu Noskovú

Temeš – piatok – 16 : 00

nedeľa – 8 : 00