FARSKÉ OZNAMY   2. nedeľa po narodení Pána        

6. januára  2020    –     12. januára   2020

Pondelok       Zjavenie Pána, slávnosť

Utorok           féria

Streda            féria

Štvrtok          féria

Piatok            féria

Sobota           féria

Nedeľa        Krst Krista Pána, sviatok                                           

Čavoj

     Deň

Hodina

Úmysel svätej omše
     Pondelok

9 : 30

 + Ján a Helena
     Utorok

17 : 00

 ZBP pre mamu
     Streda

17 : 00

 + Jozef, Anastázia a vnučka
     Štvrtok

17 : 00

 za farníkov
     Piatok

17 : 00

 na úmysel biskupa
     Sobota

8 : 00

 ZBP pre syna
     Nedeľa

9 : 30

 + syn Jozef

-Dnešná   nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po svätej omši bude prvonedeľná pobožnosť.  – Na január a február sú ešte voľné sv. omše, môžete si ich zapísať v sakristii kostola. – Zajtra pri sv. omši požehnávame trojkráľovú vodu.