26. augusta 2019    –     1. septembra     2019

Pondelok       féria

Utorok           Sv. Moniky, spomienka

Streda            Sv. Augustína, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka

Štvrtok          Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

Piatok            féria

Sobota           Panny Márie v sobotu, spomienka

        Nedeľa          22. nedeľa cez rok   – C                         

 

    Čavoj                                                    

    Deň Hodina Úmysel svätej omše
     Pondelok   18 : 00 na úmysel biskupa
     Utorok   18 : 00 + Vojtech, Michal a Mária
     Streda   18 : 00  + otec Augustín a syn Augustín
     Štvrtok   18 : 00  za farníkov
     Piatok   18 : 00  ZBP pre rodinu Ružovú a Čičmancovú
     Sobota     8 : 00  + syn Martin
     Nedeľa     9 : 30  Ján a Mária

–  Zbierka na kúrenie kostola z minulej nedele bola  210 e, bohuznámy obetoval na kostol  60 e, ZBP. –  Ďakujem ochotným farníkom, ktorí včera pomohli pri natieraní ohrady farského kostola, nech im to Pán Boh odplatí svojím požehnaním.     Temeš – nedeľa – 8 : 00