2. septembra  2019    –     8. septembra     2019

Pondelok       na začiatku nového školského roka

Utorok           Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa cirkvi, spomienka

Streda            féria

Štvrtok          féria

Piatok            Najsvätejšie Srdce Ježišovo, prvý piatok v mesiaci

Sobota           Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, prvá sobota v mesiaci

         Nedeľa          23. nedeľa cez rok   – C                                                                                         

 Čavoj                                                    

     Deň  Hodina  Úmysel svätej omše
     Pondelok   18 : 00  + Anna, Katarína, Ján, Anton, Jozef a Ján
     Utorok   18 : 00  + Helena a Michal
     Streda   18 : 00  ZBP pre syna Michala s rodinou
     Štvrtok   18 : 00  za farníkov
     Piatok   18 : 00  + Mária Kučerová
     Sobota   8 : 00  + Augustín
     Nedeľa   9 : 30  + rodičia Michal a Anna a + súrodenci

 

– Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár v Nitre, ZBP.

– V piatok sme prijali do Božej cirkvi nové dieťa – Miu Sofiu Balážovú, sprevádzajme ju svojimi modlitbami.

– Deti – Pozývame deti , mládež a učiteľov na začiatku nového školského roka vyprosiť si Božie požehnanie v pondelok na večernej sv. omši.

– Deti – Začína sa nový školský rok, deti prosím prichádzajte v nedeľu a prikázaný sviatok na sv. omšu k Pánu Ježišovi. Tohto roku budeme zbierať nálepky nielen v nedeľu, ale i v prikázaný sviatok.

– Nastávajúci týždeň je prvopiatkový:

 

Čavoj.

–  Spovedať budem každý deň  pred svätou omšou, v piatok od 17 : 30, kedy bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone,  zakončená  prvopiatkovou pobožnosťou.

–  V piatok dopoludnia budem chodiť v Čavoji   spovedať chorých po domoch.

–  V sobotu bude fatimská pobožnosť pred sv. omšou.

 

Temeš.

Piatok –      16 : 00

Sobota –       9 : 00

Nedeľa –       8 : 00

 

– V  piatok spovedám od 15.30 hod.,  hneď bude sv. omša a po svätej omši bude  prvopiatková pobožnosť.

–  Spovedať chorých po domoch v Temeši budem vo  štvrtok  doobeda.

–  V sobotu bude fatimská pobožnosť pred sv. omšou.