9. septembra 2019    –     15. septembra     2019

Pondelok       féria

Utorok           féria

Streda            féria

Štvrtok          Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spomienka

Piatok            Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka

Sobota           Povýšenie Svätého Kríža, sviatok

Nedeľa         Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska            

                       

Čavoj                                                    

    Deň  Hodina  Úmysel svätej omše
     Pondelok  18 : 00  + rodičia Ján a Katarína a  + deti
     Utorok  18 : 00  + Jozef
     Streda  18 : 00  + Anna a František
     Štvrtok  8 : 00  za farníkov
     Piatok  18 : 00  + Vojtech, Michal a Mária
     Sobota  8 : 00  + Klementína, Ondrej a rodičia z oboch strán
     Nedeľa  9 : 30  + Andrejka, Paulína a Pavel

– Teraz po sv. omši bude zbierka na kňazský seminár v Nitre, ZBP.