23. septembra  2019    –     29. septembra     2019

Pondelok       Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka

Utorok           féria

Streda            féria

Štvrtok          féria

Piatok            Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

Sobota           Panny Mária v sobotu, spomienka

        Nedeľa       26. nedeľa cez rok – C                                                                                             

 

Čavoj                                                

     Deň   Hodina  Úmysel svätej omše
     Pondelok   18 : 00  + Matúš, Mária a deti
     Utorok   13 : 00  + Štefan Slamka – pohrebná sv. omša
     Streda   18 : 00  + + Michal a rodičia
     Štvrtok   18 : 00  za farníkov
     Piatok   18 : 00  + Emil, Helenka, Janka, Cyprián a rodičia
     Sobota    8 : 00  + Miloš, Juraj, Jaroslav a starí rodičia
     Nedeľa    9 : 30  + Vojtech a rodičia z oboch strán

– Teraz po sv. omši  bude zbierka na kúrenie kostola, ZBP.  – Poďakovanie – za dary a výzdobu.  – Modlitbové stretnutie v piatok po sv. omši.

– Temeš – streda – Pohrebná sv. omša  – + Helena Mazáňová – 25. 9. 2019.  nedeľa – 8 : 00