30. septembra  2019    –     6. októbra    2019

 

Pondelok       Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa cirkvi, spomienka

Utorok           Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky cirkvi

Streda            Sv. anjelov strážcov

Štvrtok          féria

Piatok            Sv. Františka z Assisi, spomienka

Sobota           Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, spomienka

Nedeľa         27. nedeľa cez rok – C

 

Čavoj                                                

     Deň   Hodina  Úmysel svätej omše
     Pondelok   18 : 00  + Anton
     Utorok   18 : 00  ZBP pre syna Juraja s rodinou
     Streda   18 : 00  na úmysel kňaza
     Štvrtok   18 : 00  za farníkov
     Piatok   18 : 00  + rodičia Ján a Irena a súrodenci Jozef a Irena
     Sobota     8 : 00  + Juraj a Helena Dušičkovi
     Nedeľa     9 : 30  poďakovanie za 80. rokov života a ZBP pre mamu

 

– Mesiac október je mesiac posvätného ruženca, pri ktorom môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky – kto sa pomodlí ruženec doma, v kostole, v kaplnke, v kláštore alebo nábožnom spoločenstve.

– Milodary na kostol – z krstu Dominiky Svrčkovej a z pohrebu Štefana Slamku.

–    Nastávajúci týždeň je prvopiatkový:

 

Čavoj.

–  Spovedať budem každý deň  pred svätou omšou, v piatok od 17 : 30 h. , kedy bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone,  zakončená  prvopiatkovou pobožnosťou.

–  V piatok dopoludnia budem chodiť v Čavoji   spovedať chorých po domoch.

–  V sobotu bude fatimská pobožnosť pred sv. omšou.

–  Budúca  nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, po nej bude prvonedeľná pobožnosť.

–    Nastávajúci týždeň je prvopiatkový:

Temeš

Piatok –      16 : 00

Sobota –       9 : 00

Nedeľa –       8 : 00

 

– V  piatok spovedám od 15.30 hod.,  hneď bude sv. omša a po svätej omši bude  prvopiatková pobožnosť.

–  Spovedať chorých po domoch v Temeši budem vo  štvrtok  doobeda.

–  V sobotu bude fatimská pobožnosť pred sv. omšou.

–  Budúca nedeľa je prvá v mesiaci, po svätej omši  bude   zbierka na  energie  kaplnky  v Temeši .  ZBP.