5. októbra   2020     –   11. októbra   2020

 

Pondelok       Sv. Korony, mučenice

Utorok           féria

Streda            féria

Štvrtok          féria

Piatok            féria

Sobota           Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka

Nedeľa       28. nedeľa cez rok – A

                                                                      

      Čavoj

     Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Pondelok

18 : 00

 + Helena a Juraj Dušičkoví
     Utorok

18 : 00

 + Eleonóra, Milan a rodičia z oboch strán
     Streda

18 : 00

 + z rodiny Zuzelkovej a Matieskovej
     Štvrtok

18 : 00

 za ľudí našej farnosti
     Piatok

18 : 00

 + z rodiny Mazáňovej a Gulášovej
     Sobota

8 : 00

 + Jakub, Paulína a Lukáš Novotkoví
     Nedeľa

9 : 30

 + Emil a ZBP pre mamu

–  Milodary –  z pohrebu Jozefa Pétera – 100 e

–  Biskupi – usmernenia

– Temeš – nedeľa – 8:00