8. októbra 2018 – 14. októbra 2018

 

Pondelok    féria

Utorok        Sv. Dionýza, biskupa a mučeníka

Streda          féria

Štvrtok        Sv. Sv. Jána XXIII. pápeža

Piatok          féria

Sobota         Panny Márie v sobotu

Nedeľa       28.  nedeľa v cezročnom období

 

Čavoj 

Deň Hodina Úmysel svätej omše
Pondelok 18  : 00  + Vladimír a Ján
Utorok 18 : 00  na úmysel kňaza
Streda 18 : 00  za farníkov a všetky deti farnosti
Štvrtok 8 : 00  za farníkov
Piatok 18 : 00  poďakovanie za dožitých 90.rokov     života
Sobota 16  : 00  za + a živých folklóristov
Nedeľa 9 : 30  + Stanislav a Ľudmila

     Temeš

          Streda – 16 : 00

Nedeľa – 8 : 00