7. októbra  2019    –     13. októbra    2019

 

Pondelok       Ružencovej Panny Márie, spomienka

Utorok           féria

Streda            féria

Štvrtok          féria

Piatok            Sv. Jána XXIII., pápeža, spomienka

Sobota           Panny Márie v sobotu, spomienka

         Nedeľa        28. nedeľa cez rok – C

Čavoj

     Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Pondelok

18 : 00

 + manžel Emil a syn Emil
     Utorok

18 : 00

 + Jozef, Anastázia a vnučka
     Streda

18 : 00

 + rodičia Matúš, Mária, Zuzana a deti
     Štvrtok

18 : 00

 za farníkov
     Piatok

18 : 00

 na úmysel biskupa
     Sobota

8 : 00

+ Jakub, Paulína, Mária a Lukáš Novotkoví

     Nedeľa

9 : 30

 + krstní rodičia Emília a Ján Čičmancoví

 

– Kalendáre na rok 2020 – zapísať v sakristii.

Temeš – nedeľa – 8 : 00