17. decembra 2018 –23. decembra 2018

 

Pondelok      féria

Utorok          féria

Streda           féria

Štvrtok         féria

Piatok           féria

Sobota          féria

         Nedeľa         4. adventná nedeľa – C

 

Čavoj

Deň Hodina Úmysel svätej omše
    Pondelok

17  : 00

 + Štefan, Júlia, Mária a Paulína
    Utorok

17 : 00

 + Jozef, Ján, Juraj a Anna
    Streda

17 : 00

 + Bartolomej, Anna a deti
   Štvrtok

7 :  00

 Za farníkov
   Piatok

7 :  00

 + Branko, Tonko, Lacko a Viliam
   Sobota

7  : 00

 + Irena a Stanislav
   Nedeľa

9 :  30

 + Paulína, Gabika, Pavel a Anton

            

Temeš – streda – 16 : 00

nedeľa – 8 : 00

  • Dnes po sv. omši je zbierka na prekrytie schodov do kostola, ZBP.
  • Kto chce prijať koledníkov dobrej noviny do svojich príbytkov, môže sa zapísať na papier, ktorý je na stolíku pri východe z kostola. Koledovať sa bude na sviatok sv. Štefana, 26. Decembra.
  • V zadu na stolíku si môžete zobrať do svojich príbytkov zadarmo – list od rehole minoritov, rádio Mária a pomoc trpiacej cirkvi.
  • Na budúci týždeň vo štvrtok, piatok a v sobotu o 7 : 00 budú tu vo farskom kostole rorátne sv. omše.
  • Spoločné Vianočné spovede v našom dekanáte budú vyvesené na nástenke.