FARSKÉ OZNAMY        3. Veľkonočná nedeľa  – C
6. mája 2019 –      12 . mája  2019

 

Pondelok       féria

Utorok           féria

Streda            féria

Štvrtok          féria

Piatok            féria

Sobota           féria

Nedeľa          4. Veľkonočná nedeľa  – C                                                                      

 

Čavoj                                                    

     Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Pondelok

18 : 00

 ZBP pre bohuznámu rodinu
     Utorok  sv. omša nie je
     Streda

9 : 00

 + Ján Čičmanec
     Štvrtok

18 : 00

 + Dušan, Janka, otec Ján a sestra Valika
     Piatok

18 : 00

 + Anton
     Sobota

8 : 00

 + syn Martin a vnuk Martin
     Nedeľa

9 : 30

 ZBP pre rodinu Šedíkovú

– Dnes po sv. omši bude prvonedeľná pobožnosť.  – Zbierka na prekrytie schodov z minulej nedele bola 300 e, ZBP. – Budúci týždeň sa modlíme za nové duchovné povolania. –  Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár v Nitre, ZBP. – Na budúci týždeň som odcestovaný, zastupuje ma vdp. Róbert Stenchlák, farnosť Valaská Belá. V prípade zaopatrovania chorých alebo zahlásenie pohrebu sa obráťte na farnosť Valaská Belá –

t.č. – + 421903982037.