26. októbra   2020     –   1. novembra   2020

Pondelok       féria

Utorok           féria

Streda            Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Štvrtok          féria

Piatok            féria

Sobota           Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka

Nedeľa        31. nedeľa cez rok – Všetkých svätých  –  A              

                                              

      Čavoj

    Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Pondelok  + Ján, Anna a syn Jozef
     Utorok  + Jozef, Mária, ich deti a vnúčatá
     Streda  + Jozef, Mária a dcéra Katarína
     Štvrtok  za ľudí našej farnosti
     Piatok  + Cyril, Katarína a Vojtech
     Sobota  + Jozef, Júlia a deti
     Nedeľa  + Jozef, Mária, ich deti a vnúčatá

Sv. omše sú na verejnosti zakázané slúžiť, slúžim ich súkromne.