FARSKÉ OZNAMY na 29. nedeľu v období cez rok B

29. októbra 2018 – 4. novembra 2018

 

Pondelok    féria

Utorok        féria

Streda          féria

Štvrtok        Všetkých svätých, prikázaný sviatok

Piatok          Spomienka na všetkých verných zosnulých

Sobota         Panny Márie v sobotu

Nedeľa        31.  nedeľa v cezročnom období

 

Čavoj

Deň Hodina Úmysel svätej omše
Pondelok

18  : 00

 za farníkov

Utorok

18 : 00

 ZBP pre rodinu

Streda

18 : 00

 + Štefan, Júlia, Mária a Paulína

Štvrtok

9 : 30

 + manžel, rodičia, bratia a švagriná

Piatok

18 : 00

 za + kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti

Sobota

8  : 00

 ZBP pre brata

Nedeľa

9 : 30

 + Juraj, Júlia, Milan, Eva a Irena

 

Čavoj

Budúca  nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po svätej omši bude Prvonedeľná pobožnosť.

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový:

Čavoj – spovedať budem každý deň  pred svätou omšou, v piatok od 17.00. V piatok bude adorácia od 17.00, zakončená Prvopiatkovou pobožnosťou.  V piatok dopoludnia budem chodiť v Čavoji   spovedať chorých po domoch. V sobotu bude fatimská pobožnosť pred sv. omšou.

Temeš   

Štvrtok –  8 : 00

Piatok – 16 : 00

Sobota –  9 : 00

Nedeľa –  8 : 00

 

Temeš – v piatok spovedám od 15.30 hod., po svätej omši bude Prvopiatková pobožnosť.

Po svätej omši  bude   Prvonedeľná zbierka na  potreby kaplnky v Temeši . Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Spovedať chorých po domoch v Temeši budem v stredu  doobeda. V sobotu bude fatimská pobožnosť pred sv. omšou.

Úplné odpustky – Od 1. – 8. Novembra môžeme získať pre duše v očistci úplné odpustky za týchto podmienok –  modlitba Pána a Verím v Boha, na úmysel sv. Otca, sv. spoveď, sv. prijímanie, akákoľvek pripútanosť ku hriechu.

Pobožnosti na cintoríne za duše v očistci – Temeš – vo štvrtok o 14 : 00 h, Čavoj – vo štvrtok o 15 : 00h.