12. novembra 2018 – 18. novembra 2018

 

Pondelok      féria

Utorok          Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Streda           féria

Štvrtok         Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi

Piatok           féria

Sobota          Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

Nedeľa         33.  nedeľa v cezročnom období

 

Čavoj

Deň Hodina Úmysel svätej omše
Pondelok   17  : 00  + Ján a Helena
Utorok   17 : 00  za duše v očistci
Streda   17 : 00  + Gregor, Janka a rodičia z oboch strán
Štvrtok   8 : 00  za farníkov
Piatok   17 : 00  + Emília, Cyprián a rodičia
Sobota   8  : 00  + Ján, Ondrej, ich rodičia a súrodenci
Nedeľa   9 : 30  + Jozef, Ján, starí rodičia Jozef a Mária

       Čavoj –  Dnes je zbierka na prekrytie schodov do kostola. PBZ.

      Temeš – streda – 16 : 00, nedeľa – 8 : 00