16. novembra   2020     –   22. novembra   2020

Pondelok      féria

Utorok           Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Streda            féria

Štvrtok          féria

Piatok           Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre,    sviatok

Sobota           Obetovanie Panny Márie,   spomienka

Nedeľa        34. nedeľa cez rok – Krista Kráľa  –  A                      

                                                                

      Čavoj

     Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Pondelok

17 : 00

 + Vojtech, rodičia z oboch strán
     Utorok

17 : 00

 + Evka
     Streda

17 : 00

 + Milan Petráš
     Štvrtok

17 : 00

 za ľudí našej farnosti
     Piatok

17 : 00

 + Michal, Anna a Apolónia
     Sobota

8 : 00

 + Stanislav a Irena
     Nedeľa

9 : 30

 + Anton, Pavel, Paulína a Gabika

 

– Na budúcu nedeľu na slávnosť Krista Kráľa bude pred vyloženou Sviatosťou   Oltárnou modlitba zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu.

Pri tejto pobožnosti môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

– Spovedám  pred každou sv. omšou.

–  Do konca novembra môžeme vyprosiť dušiam v očistci úplné odpustky.

–  Budúca nedeľa je 1. adventná, ktorou začíname nový liturgický rok.

– Deti – nálepky.

– Poďakovanie za pomoc.

Temeš – sv. omša v nedeľu o 8:00 h.