19. novembra 2018 – 25. novembra 2018

 

Pondelok     féria

Utorok         Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre

Streda           Obetovanie Panny Márie, spomienka

Štvrtok         Sv. Cecílie, panny a mučenice

Piatok           féria

Sobota          Sv. Ondreja a spoločníkov, mučeníkov

        Nedeľa       34.  nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa

 

Čavoj

Deň Hodina Úmysel svätej omše
Pondelok   17  : 00  + Katarína, Michal, Zuzana a Drahoslav
Utorok   17 : 00  + rodičia Katarína a Štefan, a ich rodičia z oboch strán
Streda   17 : 00  + Michal, Anna a Apolónia
Štvrtok   8 : 00  + Jozef, Mária, ich deti a vnúčatá
Piatok   17 : 00  + Albína, Jozef a Helena
Sobota   8  : 00  + Ján, Ondrej, ich rodičia a súrodenci
Nedeľa   9 : 30  + otec Viliam Čičmanec

       Zbierka na prekrytie schodov do kostola bola 280 e,  PBZ.

      Temeš – streda – 16 : 00, nedeľa – 8 : 00