18. novembra  2019    –     24. novembra   2019

 

Pondelok       féria

Utorok           féria

Streda            Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre

Štvrtok          Obetovanie Panny Márie, spomienka        

Piatok            Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Sobota           Panny Márie v sobotu, spomienka

 Nedeľa        Slávnosť Krista Kráľa                                                                                                                

 Čavoj

     Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Pondelok

8 : 00

 + Jozef, Ján, Juraj a Anna
     Utorok

17 : 00

 + Augustín a Emília Juríčkoví
     Streda

17 : 00

 + Ján a Ondrej, ich rodičia s súrodenci
     Štvrtok

17 : 00

 za farníkov
     Piatok

17 : 00

 + Ondrej a Klementína
     Sobota

8 : 00

 + otec Štefan, mama Magdaléna Krpelanoví
     Nedeľa

9 : 30

 + Emil, Helenka, Janka, Cyprián a rodičia

Temeš – nedeľa – 8 : 00