23. decembra  2019    –     29. decembra     2019

 

Pondelok       féria

Utorok           Štedrý deň

Streda            Narodenie Pána, slávnosť

Štvrtok          Sv. Štefan, prvý mučeník, sviatok

Piatok            Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

Sobota           Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

        Nedeľa        Nedeľa sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa                                                                                                                      

Čavoj

    Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Pondelok

17 : 00

 ZBP pre deti, zaťa, nevestu a snúbenicu
     Utorok

8 : 00

22 : 00

 + Stanislav a Irena

za farníkov

     Streda

 9 : 30

 ZBP pre rodičov
     Štvrtok

9 : 30

 za farníkov
     Piatok    sv. omša nie je
     Sobota

8 : 00

 ZBP pre rodinu
     Nedeľa

9 : 30

 + Ľudmila a Stanislav

 

–  Spoločná vianočná sv. spoveď v našej farnosti bude dnes   22.    12.  od 14 : 30  do  15 : 30 h.

  • Koledovanie Dobrej noviny bude na sviatok sv. Štefana, 26. decembra od 13 : 00 h.
  • Nitrianski bohoslovci vám posielajú časopis Gorazd, ktorí je v zadu na stolíku.
  • Na budúcu nedeľu Sv. Rodiny bude pri sv. omši obnova manželských sľubov.
  • Ďakujem ochotným farníkom, ktorí doniesli stromčeky do kostola a ich vyzdobili, ZBP.
  • Spovedám ešte aj na budúci týždeň, pondelok pred i po sv. omši a v utorok na štedrý deň od  po sv. omši od 8 : 30 do 9 : 00
  • Na Božie narodenie bude po sv. omši vianočná ofera, ZBP.
  • V utorok na štedrý deň bude v kostole od 8 : 00 do 9 : 00 h betlehemské svetlo. Na hornom konci si ho môžete zobrať u p. Jarmily Krištofovej.

Temeš

  1. 12. Narodenie Pána – 8 : 00
  2. 12. Sv. Štefan – 8 : 00
  3. 12. Nedeľa sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – 8 : 00