24. decembra 2018 –30. decembra 2018

 

Pondelok      Štedrý deň

Utorok          Narodenie Pána – Vianoce

Streda           Sv. Štefana, prvého mučeníka

Štvrtok         Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Piatok           Sv. neviniatok, mučeníkov

Sobota          Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka

Nedeľa       Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

 

Čavoj

Deň Hodina Úmysel svätej omše

Pondelok

24  : 00  + Anton, Helena, Ján, Mária a Lukáš

Utorok

9 : 30

 Ďakovná – za dožitých 70. rokov života

Streda

9 : 30

 + Medard, Zuzana, Emília a Viktor

Štvrtok

 sv. omša nebude

Piatok

17 :  00  + rodičia Štefan a Katarína, rodičia z oboch strán

Sobota

8  : 00

 za farníkov

Nedeľa 9 :  30

 + Ján a Rozália

 

Temeš – pondelok –  22 : 00

utorok         – 8 : 00

streda         –  8 : 00

nedeľa        –  8 : 00

 

  • Zbierka na prekrytie schodov do kostola z minulej nedele bola 200 e, ZBP.
  • Z pohrebu Agnesky Králikovej rodina obetovala na kostol 100 e, ZBP.
  • Kto chce prijať koledníkov dobrej noviny do svojich príbytkov, môže sa ešte zapísať na papier, ktorý je na stolíku pri východe z kostola. Koledovať sa bude na sviatok sv. Štefana, 26. Decembra.
  • V zadu na stolíku si môžete zobrať do svojich príbytkov zadarmo – časopis Gorazd od nitrianskych bohoslovcov.
  • Deti – Dostanete malé betlehemy, ktoré vám rodičia pomôžu poskladať.
  • Na budúcu nedeľu Sv. Rodiny bude pri sv. omši obnova manželských sľubov.