1. aprila 2019 –        7 . aprila  2019

 

Pondelok       féria

Utorok           féria

Streda            féria

Štvrtok          féria

Piatok            féria

Sobota           féria

Nedeľa          5. pôstna nedeľa cez rok – C

 

 Čavoj 

     Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Pondelok

17 : 00

 ZBP  pre súrodencov s rodinami
     Utorok

17 : 00

 ZBP pre starú mamu Stefku
     Streda

17 : 00

 ZBP pre rodinu Slugeňovú
     Štvrtok

17 : 00

 + Augustin, jeho rodičia a súrodenci
     Piatok

17 : 00

 + Jozef a jeho rodičia
     Sobota

8 : 00

 za farnikov
     Nedeľa

9 : 30

 + Viktor, Pavol, Jolana a stari rodičia

    

– Nastávajúci týždeň je prvopiatkový:

 

Čavoj.

–  Piatok – pred sv. omšou krížová cesta.

–  Spovedať budem každý deň  pred svätou omšou, v piatok od 16 : 30, kedy bude vyložená Sviatosť
Oltárna k poklone,  zakončená  prvopiatkovou pobožnosťou.

–  V piatok dopoludnia budem chodiť v Čavoji   spovedať chorých po domoch.

–  V sobotu bude fatimská pobožnosť pred sv. omšou.

–  Budúca  nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po svätej omši bude  krizová cesta.

–  List minoritov je v zadu na stoliku, môzete si ho zobrať.

–  Na nastenke je vyvesený program veľkonočných sv. spovedi  v našom dekanate.

–  Na budúcu nedeľu bude zbierka na kúrenie kostola, ZBP.

–  Zbierka na prekrytie schodov z minulej nedele bola 250 e, ZBP.

–  Púť na Budkov – v sobotu 6. 4. 2019 o 13. 00 h. od predajne potravín.

 

Temeš

Pondelok –  14 . 00 – pohrebna  sv. omša + Pavlina Baginova

Piatok –      16 : 00

Sobota –       9 : 00

Nedeľa –       8 : 00

 

– V  piatok spovedám od 15.30 hod.,  hneď bude sv. omša a po svätej omši bude  prvopiatková pobožnosť.

–  Spovedať chorých po domoch v Temeši budem vo  štvrtok  doobeda.

–  V sobotu bude fatimská pobožnosť pred sv. omšou.

–  Budúca nedeľa je prvá v mesiaci, po svätej omši  bude   zbierka na  energie  kaplnky  v Temeši .  ZBP.