11. februára 2019 – 17. februára 2019

 

Pondelok      Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej

Utorok          féria

Streda           féria

Štvrtok         Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa

Piatok           féria

Sobota          Panny Márie v sobotu

Nedeľa         6. nedeľa cez rok – C

         Čavoj

 

    Deň   Hodina  Úmysel svätej omše
     Pondelok   17 : 00  ZBP pre rehoľnú sestru
     Utorok   17 : 00  + starí rodičia Mária a Nikolaj
     Streda   17 : 00  + Anton
     Štvrtok   17 : 00  za farníkov
     Piatok   17 : 00  za duše v očistci a ich vyslobodenie
     Sobota   8 : 00  + Mária
     Nedeľa   9 : 30  + Štefan

    Pomazanie chorých – v pondelok pri sv. omši

    Temeš  nedeľa – 8 : 00