10. februára 2020 – 16. februára 2020

Pondelok       Sv. Školastiky, panny, spomienka

Utorok           Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľ. spomienka

Streda            féria

Štvrtok          féria

Piatok            féria

Sobota           Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

        Nedeľa        6. nedeľa cez rok – A

 

Čavoj

    Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Pondelok

17 : 00

 na úmysel biskupa
     Utorok

18 : 00

 ZBP pre sestru Helenu
     Streda

17 : 00

 + Mária, Michal a syn Jozef
     Štvrtok

17 : 00

 za farníkov
     Piatok

17 : 00

 + Michal a rodičia z oboch strán
     Sobota

8 : 00

 ZBP pre rodičov
     Nedeľa

9 : 30

 ďakovná za 40. rokov života a ZBP pre celú rodinu

– Teraz po sv. omši je výročná hodová ofera, ZBP. – V utorok je Svetový deň chorých, pri sv. omši budem udeľovať pomazanie chorých. Ktorí sa cítite starí  a vážne chorí môžete prijať túto sviatosť.

Temeš – nedeľa – 8:00