18.februára 2019 – 24. februára 2019

 

Pondelok      féria

Utorok          féria

Streda           féria

Štvrtok         féria

Piatok           Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

Sobota          Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

Nedeľa         7. nedeľa cez rok – C

  Čavoj

 

Deň Hodina Úmysel svätej omše
     Pondelok   17 : 00  + Jozef, Ján, Michal a Anna
     Utorok   17 : 00  na úmysel biskupa
     Streda   17 : 00  + Jozef
     Štvrtok   17 : 00  za farníkov
     Piatok   17 : 00  + otec, starí rodičia z oboch strán, svokrovci
a švagor
     Sobota    8 : 00  + otec Jozef, brat Jozef a ZBP pre Justínu
     Nedeľa     9 : 30  + Ján Čičmanec a ZBP pre rodinu

    

    Temeš  nedeľa – 8 : 00