FARSKÉ OZNAMY  6. nedeľa cez rok   –  A

17. februára 2020 – 23. februára 2020

Pondelok       féria

Utorok           féria

Streda            féria

Štvrtok          féria

Piatok            féria

Sobota           Katedra sv. Petra, apoštola

Nedeľa        7. nedeľa cez rok – A

Čavoj

     Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Pondelok

17 : 00

 na úmysel biskupa
     Utorok

17 : 00

 + Jozef, Ján, Jozef a Anna
     Streda

17 : 00

 ZBP pre syna Juraja s rodinou
     Štvrtok

17 : 00

 za farníkov
     Piatok

17 : 00

 + rodičia Štefan a Katarína
     Sobota

8 : 00

 + otec Jozef, brat Jozef a ZBP pre Justínu
     Nedeľa

9 : 30

 + Ján a ZBP pre rodinu

– V sobotu môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha. –  Na budúcu nedeľu je zbierka na kúrenie kostola, ZBP.

Temeš – nedeľa – 8:00