FARSKÉ OZNAMY  6. Veľkonočná nedeľa  – A
18. mája  2020   –  24. mája 2020

Pondelok       féria

Utorok           féria

Streda            féria

Štvrtok          Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok

Piatok            féria

Sobota           féria

Nedeľa         7. Veľkonočná nedeľa  – A

 

 Čavoj

   Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Pondelok

18 : 00

 + Jozef, Ján, Viera a Anna
     Utorok

18 : 00

 + Peter
     Streda

18 : 00

 + Jozef
     Štvrtok

18 : 00

 za ľudí našej farnosti
     Piatok

18 : 00

 + Emília, Mikuláš, Mária a ZBP pre Vojtecha

     Sobota

18 : 00

 ZBP pre celú rodinu
     Nedeľa

9 : 30

 + Vít Krpelan, manželka Irena a dcéra Janka

 

–  Dnes je  ofera  pre potreby kostola a farnosti, ZBP. – Bohuznámy obetoval na kostol 50 e, ZBP. – Zajtra sa začína novéna k Duchu Svätému. –  Nasledujúce tri dni sú prosebné – obsahom je prosba za úrodu.