3. júna 2019 –     9 . júna  2019

 

Pondelok       Sv. Karol Lwanga a spoločníkov, mučeníkov

Utorok           féria

Streda            Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

Štvrtok          Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok

Piatok            Božské Srdce Ježišovo, prvý piatok v mesiaci

Sobota           féria

        Nedeľa          Zoslanie Ducha Svätého – Turíce  – C                                                                        

 

Čavoj                                                    

    Deň

Hodina

Úmysel svätej omše
     Pondelok

18 : 00

 + otec a + starí rodičia z oboch strán
     Utorok

8 : 00

 ZBP pre rodinu
     Streda

18 : 00

 ZBP pre vnúčence a pravnúčence
     Štvrtok

18 : 00

 na úmysel kňaza
     Piatok

18 : 00

 + Štefan a Viliam Juríčkovi
     Sobota

15 : 00

 na Obšiari, kaplnka Sv. Antona
     Nedeľa

9 : 30

 + starí rodičia Štefan a Katarína Čičmancovi

 

Čavoj.

 – Teraz po sv. omši je prvonedeľná pobožnosť. –  Na budúci týždeň budú letné kántrové    dni, obsah je modlitba za duchovné povolania.     –  Na budúci týždeň je prvopiatkový, spovedám pred každou sv. omšou, v piatok od   17 : 30,  kedy bude vyložená Sviatosť Oltárna zakončená požehnaním. Chorých   spovedám v piatok doobeda. –  Na budúcu nedeľu je možné získať úplné odpustky  za obvyklých podmienok,  kto sa  zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní Príď Duchu Svätý.

 

Temeš.

–  Piatok –   16 : 00

–  Nedeľa –    8 : 00

 

– Chorých spovedám vo štvrtok doobeda.  – V piatok spovedám od 15 : 30.

–  Na budúcu nedeľu je možné získať úplné odpustky  za obvyklých podmienok,  kto sa  zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní Príď Duchu Svätý.