29.apríla 2019 –      5 . mája  2019

 

Pondelok       Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky cirkvi

Utorok           féria

Streda            Sv. Jozefa, robotníka

Štvrtok          Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa cirkvi

Piatok            Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Sobota           Nepoškvrnené Srdce Panny Márie – prvá sobota v mesiaci

         Nedeľa          3. Veľkonočná nedeľa  – C

                                                                      

Čavoj                                                    

     Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Pondelok

18 : 00

 + Mária, Michal a syn Jozef
     Utorok

18 : 00

 za duše v očistci a ich vyslobodenie
     Streda

18 : 00

 + Katarína, Ján a deti Anton, Jozef, Anna a Ján
     Štvrtok

18 : 00

 ZBP pre sestru  Helenu
     Piatok

18 : 00

 ZBP pre manžela Petra
     Sobota

8 : 00

 + rodiny z rodiny Krištofovej  a Petrášovej
     Nedeľa

9 : 30

 ďakovná za 75 rokov života

  

– Teraz po sv. omši bude zbierka na prekrytie schodov do kostola, ZBP.

– Dnešnú  nedeľu bude po sv. omši stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

– Nastávajúci týždeň je prvopiatkový:

 

Čavoj.

–  Spovedať budem každý deň  pred svätou omšou, v piatok od 17 : 30, kedy bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone,  zakončená  prvopiatkovou pobožnosťou.

–  V piatok dopoludnia budem chodiť v Čavoji   spovedať chorých po domoch.

–  V sobotu bude fatimská pobožnosť pred sv. omšou.

–  Budúca  nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, po nej bude prvonedeľná pobožnosť.

 

Temeš

Piatok –      16 : 00

Sobota –       9 : 00

Nedeľa –       8 : 00

 

– V  piatok spovedám od 15.30 hod.,  hneď bude sv. omša a po svätej omši bude  prvopiatková pobožnosť.

–  Spovedať chorých po domoch v Temeši budem vo  štvrtok  doobeda.

–  V sobotu bude fatimská pobožnosť pred sv. omšou.

–  Budúca nedeľa je prvá v mesiaci, po svätej omši  bude   zbierka na  energie  kaplnky  v Temeši .  ZBP.