23. novembra   2020     –   29. novembra   2020

 

Pondelok       féria

Utorok            Ondreja Dung–Laka, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Streda             Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľ. spom.

Štvrtok           féria

Piatok             féria

Sobota            Panny Márie v sobotu, ľub.  spomienka

Nedeľa        1. adventná nedeľa cez rok – B              

                                                                

      Čavoj

    Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Pondelok

17 : 00

 + Ján a ZBP pre rodinu
     Utorok

17 : 00

 ZBP pre rodinu
     Streda

17 : 00

 ZBP pre rodinu
     Štvrtok

17 : 00

 + kňaz Milan, švagor Milan a krstný Milan
     Piatok

17 : 00

 + Jozef a Mária Kolesnáčoví
     Sobota

8 : 00

 + členovia kostolného zboru Čavoj
     Nedeľa

9 : 30

 + Ján a Ondrej, ich rodičia a súrodenci

 

– Teraz po sv. omši  bude pred vyloženou Sviatosťou   Oltárnou modlitba zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu.

Pri tejto pobožnosti môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

– Spovedám  pred každou sv. omšou.

–  Do konca novembra môžeme vyprosiť dušiam v očistci úplné odpustky.

–  Budúca nedeľa je 1. adventná, ktorou začíname nový liturgický rok, pri sv. omši požehnáme adventný veniec.

– Deti – nálepky – v sakristii.

– Poďakovanie za pomoc.

 

Temeš – sv. omša v nedeľu o 8:00 h.