26. novembra 2018 – 2. decembra 2018

 

Pondelok      féria

Utorok          féria

Streda           féria

Štvrtok         féria

Piatok           Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Sobota          Nepoškvrnené Srdce Panny Márie

Nedeľa         1. Adventná nedeľa – C

Čavoj

 

Deň Hodina Úmysel svätej omše
Pondelok   17  : 00  + Mária, Viliam, Helena a Augustín
Utorok   17 : 00  +  Jozef a Mária, starí rodičia Katarína a Urban
Streda   17 : 00  + Ondrej, Klementína a rodičia z oboch strán
Štvrtok   8 : 00  na úmysel kňaza
Piatok   17 : 00  + Anna, Katarína, Ján a súrodenci
Sobota   8  : 00  + Helena, Jozef a svokra Albína
Nedeľa   9 : 30  ZBP pre syna Štefana s rodinou

      

      Temeš – sobota – 9 : 00, nedeľa – 8 : 00

 

-Na budúcu sobotu máme prvú sobou v mesiaci, pred sv. omšou sa modlíme fatimskú pobožnosť.

-Včera sme pokrstili a do Božej cirkvi prijali Nelu – Máriu Slugeňovú. Sprevádzajme toto dieťa svojimi modlitbami.

-Teraz po sv. omši sa pomodlíme zasväcujúcu modlitbu ku Kristovi Kráľovi. Pri tejto modlitbe môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

-Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu, PBZ.

-Na budúcu nedeľu  pri sv. omši požehnávame adventné vence a sviece, začína sa nový cirkevný rok.

-Na prekrytie chodov do kostola obetovali bohuznámi – 50 a 100 e.

-Z pohrebu Stanislava Čičmanca rodina obetovala na kostol 100 e. PBZ.

-Deti, ktoré sa chcú zapojiť do koledovania Dobrej noviny sa môžu zapísať u p. Halaškovej osobne alebo cez internet.