FARSKÉ OZNAMY      Najsvätejšej Trojice  – C
17. júna 2019 –     23 . júna  2019

 

Pondelok       féria

Utorok           féria

Streda            féria

Štvrtok          Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť

Piatok            Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka

Sobota           Panny Márie v sobotu

         Nedeľa          12. nedeľa cez rok   – C                                                                             

 

Čavoj                                                    

    Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Pondelok  nie je
     Utorok  nie je
     Streda

18 : 00

 + svokrovci a švagrovia, a + z rodiny Čičmancovej
     Štvrtok

18 : 00

 ďakovná za manželov
     Piatok

18 : 00

 + Ján Čičmanec a  + starí rodičia
     Sobota  nie je
     Nedeľa

9 : 30

 ďakovná za 40. rokov manželstva

Dnes  bude zbierka na kúrenie  kostola, ZBP. – Púť – Krakov – 22. 6.  – odchod ráno od predajne potravín o 4 : 00 h. – Na budúcu nedeľu bude po sv. omši procesia Božieho Tela a Krvi. Prosím ochotných farníkov, aby spravili oltáriky.

Temeš  – štvrtok – 16  : 00

–  nedeľa –    8 : 00