13 . apríla  2020   –  19. apríla 2020

Pondelok      Veľkonočná oktáva

Utorok          Veľkonočná oktáva

Streda            Veľkonočná oktáva

Štvrtok           Veľkonočná oktáva

Piatok            Veľkonočná oktáva

Sobota            Veľkonočná oktáva

        Nedeľa          Nedeľa Božieho milosrdenstva  – A

 

Čavoj

    Deň  Hodina  Úmysel svätej omše
     Pondelok  + Michal, Anna a Apolónia
     Utorok  + Ján, Katarína, Magdaléna a rodičia z oboch strán
     Streda  ZBP pre Timur
     Štvrtok  za ľudí našej farnosti
     Piatok  + Jozef, Ján, Anna a Juraj
     Sobota  + Juraj a Júlia
     Nedeľa  + Augustín, Anastázia, Alexander a rodičia

Sv. omše nebudú na verejnosti slúžené – vyhlásenie KBS. Sv. omše slúžim súkromne.  Požehnané Veľkonočné sviatky vám praje a modlí sa váš duchovný otec. Modlime sa k Pánu Bohu, aby sa nad nami zmiloval, zastavil tento vírus vo svete a uzdravil chorých a trpiacich.