22. apríla 2019 – 28 . apríla  2019

 

Pondelok       Veľkonočný  pondelok

Utorok           Veľkonočný  utorok

Streda            Veľkonočný  streda

Štvrtok          Veľkonočný  štvrtok

Piatok            Veľkonočný  piatok

Sobota           Veľkonočný  sobota

Nedeľa          Nedeľa Božieho milosrdenstva – C

                                                                      

Čavoj                                                    

    Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Pondelok

9 : 30

 + Ján
     Utorok

18 : 00

 + Vojtech, Michal a Mária
     Streda

18 : 00

 ďakovná za dožitých 79. rokov života
     Štvrtok

18 : 00

 + Jozef, Anastázia a vnučka
     Piatok

18 : 00

 + Michal, Anna a Apolónia
     Sobota

8 : 00

 ZBP pre syna Adama
     Nedeľa

9 : 30

 Anastázia, Augustín, Alexander a rodičia z oboch strán

Teraz po sv. omši je tradičná veľkonočná ofera, ZBP. – Celý  budúci týždeň je Veľkonočná oktáva. –   Na budúcu nedeľu kto si uctí v kostole alebo v kaplnke obraz Božieho milosrdenstva, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. – Na budúcu nedeľu bude po sv. omši stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. – Na budúcu nedeľu bude zbierka na prekrytie schodov do kostola, ZBP. –  Časopis Pomoc trpiacej cirkvi – zadarmo.