31. decembra 2018 – 6. januára 2019

 

Pondelok      Sv. Silvestra, pápeža

Utorok          Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok

Streda           Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov

Štvrtok         Najsvätejšie meno Ježiš

Piatok           Božské Srdce Ježišovo – prvý piatok v mesiaci

Sobota          Nepoškvrnené Srdce Panny Márie – prvá sobota v mesiaci

         Nedeľa         Zjavenie Pána – Traja králi

 

Čavoj 

Deň Hodina Úmysel svätej omše

    Pondelok

17  : 00

 ďakovná – za farníkov
    Utorok

 9 : 30

 + Emil
    Streda  sv. omša nebude

   Štvrtok

17 : 00

 + Jozef, Ján, Juraj a Anna

   Piatok

17 :  00

 ZBP pri pôrode

   Sobota

8  : 00

 za farníkov
   Nedeľa

9 :  30

 + manžel Jozef

           

Čavoj

Budúca  nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po svätej omši bude Prvonedeľná pobožnosť.

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový:

Čavoj – spovedať budem každý deň  pred svätou omšou, v piatok od 16 : 00. V piatok bude adorácia od 16.00, zakončená Prvopiatkovou pobožnosťou.  V piatok dopoludnia budem chodiť v Čavoji   spovedať chorých po domoch. V sobotu bude fatimská pobožnosť pred sv. omšou.

– Úplné odpustky – Kto sa pri ďakovnej sv. omši na konci roka pomodlí Teba, Bože, chválime a pri sv. omši na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky  Príď, Duchu Svätý tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

– Na budúcu nedeľu pri sv. omši budeme požehnávať trojkráľovú vodu.

–  Ďakujem koledníkom Dobrej noviny i tých, ktorí ich prijali do svojich príbytkov. Vyzbieralo sa 440 e. PBZ.

– Na budúcu nedeľu bude zbierka na kvety kostola, PBZ.

– Kto má záujem požehnať kňazom svoj dom, môže sa zapísať v sakristii kostola. Budem    požehnávať na Tri krále, 6. 1. 2019.

– Kto má záujem o púť do Ríma a Macedónska, môže si na nástenke kostola prečítať bližšie informácie.

– Z krstu Tobiasa Petráša rodine obetovala na kostol 100 e. PBZ.

– Na január a február sú ešte voľné sv. omše, môžete si ich zapísať v sakristii kostola.

– V zadu na stolíku kostola, ktorí máte záujem  si môžete zadarmo zobrať knižky s názvom – Dve – Dvaja.

Temeš     

Pondelok – 16 : 00 – ďakovná na konci roka

Utorok –      8 : 00

Piatok –     15 : 00

Sobota –      9 : 00

Nedeľa –      8 : 00

 

Temeš – v piatok spovedám od 14 : 30 hod., po svätej omši bude Prvopiatková pobožnosť.

Po svätej omši  bude   Prvonedeľná zbierka na  potreby kaplnky v Temeši . Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Spovedať chorých po domoch v Temeši budem vo štvrtok   doobeda. V sobotu bude fatimská pobožnosť pred sv. omšou.